Les 7 - Kenmerk 6 - De Romeinen

advertisement
Kenmerk 6:
(a) De groei van het Romeinse
imperium, (b) waardoor de
Grieks-Romeinse cultuur zich
in Europa verspreidde
Les 7: De
Romeinen,
Romanisering en
Verval
H2:§ 2.3 & 2.4:p46-52
De Republiek gaat ten onder!
• De landbouw werd verwaarloosd, door …
– de dienstplicht
• Vele armen in Rome
• Rijke Romeinen bezaten bijna alle landbouwgrond,
waardoor er geen ruimte meer was voor (kleine) vrije
boeren
• Het leger kwam soldaten tekort; er waren geen boeren
genoeg meer om de job te doen
– Dit loste de senaat op door een beroepsleger in te stellen. Maar
dit veroorzaakte een nieuw probleem
• De soldaten waren voor land (als beloning) en hun soldij afhankelijk
van de generaals geworden en dus zeer loyaal aan hen
Caesar grijpt de macht (49 VC)
• Hij wilde Rome weer groot en slagvaardig
maken
– Hij was ook volgens de senatoren te machtig geworden; dus hij
moest weg of dood. De aanval was de beste verdediging voor
hem dus!
– Hij trekt met zijn loyale leger de Rubicon over (zie sheet)
– De meeste senatoren vluchten naar het zuiden
• Caesar grijpt de macht en wordt dictator (49 vc)
– vijf jaar later wordt hij op de senaatsvloer vermoord
• Echter, met behulp van een aantal generaals en
senatoren wordt Caesars neef – Octavianus – op de
troon geholpen.
– Hij wordt de eerste keizer, Augustus
De Romeinse Vrede
(Pax Romana)
• Onder Augustus wordt Rome weer welvarend
– Enkele eeuwen rust door
• Goede voorzieningen voor militairen
• Minder macht bij de legeraanvoerders > trouw aan de keizer
• Economie bloeit door de rust als nooit tevoren
– Meer handel dan ooit
– Nieuwe steden schoten uit de grond
• De oude vijanden zijn verslagen
Romanisering van de “wereld”
•
•
Met de komst van de Romeinen
veranderde gebieden in Romeinse
provincies alwaar de inwoners
steeds meer Romein werden
Hoe
– Cultuur
• het schrift
• het bouwen (tempels, villa’s en
wegen)
• het eten (kruiden, kip, gans, erwt,
wijn, olijfolie)
• de kat als huisdier
• mooi aardewerk en glas (stukjes
inheems Romeins aardewerk)
• Sieraden
• allerlei technieken
– Bestuur
• Deelname aan het bestuur
• Als men wilde kon men het
Romeins burgerschap krijgen en
daarmee viel onder het Romeinse
Recht (burgerrecht)
•
waarom/waardoor
– Men (de lokale bevolking) wilde
erbij horen
– Handel met de Romeinen
– Men moest verplicht in het leger
– Hierbij werd men geheel
of gedeeltelijk
ingeburgerd
Romanisering
De Romeinse Vrede
(geen Pax Romana)
• Hoe machtig Rome ook was, Uiteindelijk werd deze
macht altijd aangevochten. En wel op drie manieren:
– Burgeroorlogen (generaals vechten elkaar de tent uit)
– Opstand van stammen (zie handboek p 50, Bataafse opstand
moet je kennen!)
– Én het binnenvallen van stammen uit het noorden (Germanen &
Hunnen)
3000
1500
1000
• Invallen van de
Germanen
400
200
400
– hetgeen duurde tot aan de
laatste keizer (476 nc)
– Hierna valt het Imperium
uiteen (zie sheet)
1
• Pact tussen Romeinen en
Germanen (Germaanse
keizers)
200
– dreven ook volken op uit
het Oosten
700
– Gothen en Vandalen
(omstreeks 350 NC)
– Hierdoor grote groepen
mensen op de vlucht
• Hunnen
2000
Volksverhuizingen
3000
2000
1500
1000
700
400
200
1
200
400
3000
2000
De Germanen & Byzantium
1500
1000
700
400
200
1
200
400
Maakwerk in de klas
Nakijken klassikaal:
•opdracht 1, p. 49
Van vorige les:
•Opdracht 2 (p.49) in je tijdvakkendossier (plaats: toetsvraag zonder
bron)
Deze les:
•Afbeelding Romeinen gebruiken om een toetsvraag gaat maken
•Kenmerken & belangrijkste begrippen Tijdvak II
Huiswerk
• Lezen
– blz. 50 t/m 52
• Maken
– opdracht 4, p. 53
Download