Godsdienst en wetenschap

advertisement
Godsdienst en wetenschap
Goden voor alles
.
• De Romeinen geloofden in veel goden, in veel
huizen was een altaar.
• Elk beroep had zijn eigen god,
zij kregen allerlei offers.
Zoals munten,
beeldjes, vruchten en
geslachte dieren
Goddelijke keizers
• Officiële staatsgoden beschermden de
Romeinse staat. Voor hen werden en grote
tempels gebouwd en grote festivals
gehouden.
• Priester voorspelden de toekomst door de
ingewanden van offerdieren te bestuderen.
• De keizer was de opperpriester van de
staatsgodsdienst, de pontifex maximus.
Verdraagzaamheid:
• Zolang je de staatsgoden en de keizer eerde
mocht je ook andere goden eren.
• Ook namen de Romeinen goden van andere
volkeren over, vooral van de Grieken en de
Egyptenaren.
Naar Grieks voorbeeld
• In 148 v.C onderwierpen de Romeinen de
Griekse stadstaten, ze waren onder de indruk
van de Griekse cultuur, deze werd erg populair
bij de Romeinen. De belangrijkste
wetenschappers waren vaak van Griekse
afkomst.
• Door deze invloed ontwond een mengcultuur,
de Grieks-Romeinse cultuur. Ook wel antieke
of klassieke cultuur genoemd.
De techniek van het bouwen.
• Het best bewaarde bouwwerk uit de
Romeinse tijd is het Pantheon in Rome. Dat dit
na 2000 jaar nog zo is komt door de
bouwtechnieken van de Romeinen, ze maakte
beton met gruis uit vulkanen.
Bouwen in Rome
• Vanaf Augustus hadden de keizers de stad
opgeknapt en verfraaid, elke keizer liet
indrukwekkende bouwwerken bouwen.
Vespasianus liet bijvoorbeeld het Colosseum
bouwen.
Nog meer cultuur in het Romeinse rijk.
• De Romeinen hielden erg van in bad gaan, ze
bouwden enorme badhuizen:
http://www.thermenmuseum.nl/video/romeinsbadhuis-heerlen
Keizerthermen
Trier
Download