4.3 De cultuur van het Rijk

advertisement
4.3 De cultuur van het Rijk
A Verschil en overeenkomst
• Veel culturen door elkaar
• De Romeinse samenleving was een multiculturele
samenleving. Naast veel verschillen waren er ook
overeenkomsten waardoor de bewoners zich aan
elkaar verbonden voelden:
– 1.
Handel tussen de verschillende gebieden
– 2.
Voor alle bewoners golden de Romeinse
wetten
– 3.
Veel mensen gebruikte het Latijn
– 4.
Bewoners van provincies kregen ook steeds
de mogelijkheid om actief te zijn in het bestuur
Regels en wetten
• In het Romeinse rijk was iedereen op de
hoogte van de wetten, er waren twee soorten:
– 1.
De eerste had te maken met het bestuur,
bijvoorbeeld belastingplicht. Golden voor alle
inwoners en konden alleen veranderd worden
door de consul of later de keizer.
– 2.
De tweede waren de wetten die de
Romeinen beschermden die burgerrecht hadden
• Burgerrecht
– Net als ons konden Romeinen naar de rechter
gaan als ze ruzie hadden, ook moesten mensen
voor de rechtbank verschijnen die een wet
hadden overtreden. Een verdachte had het recht
op een advocaat en een Romeins burger mocht
niet zonder proces worden veroordeeld. Dit gold
echter niet als je geen Romeins burgerrecht had.
B. Godsdienst en wetenschap
• Goden voor alles
– De Romeinen geloofden in veel goden, in veel huizen
was een altaar.
Goddelijke keizers
– Officiële staatsgoden beschermden de Romeinse
staat. Voor hen werden en grote tempels gebouwd en
grote festivals gehouden.
– Priester voorspelden de toekomst door de
ingewanden van offerdieren te bestuderen.
– De keizer was de opperpriester van de
staatsgodsdienst, de pontifex maximus.
• Verdraagzaamheid:
– Zolang je de staatsgoden en de keizer eerde mocht
je ook andere goden eren. Ook namen de
Romeinen goden van andere volkeren over, vooral
van de Grieken en de Egyptenaren.
Naar Grieks voorbeeld
• In 148 v.C onderwierpen de Romeinen de Griekse
stadstaten, ze waren onder de indruk van de
Griekse cultuur, deze werd erg populair bij de
Romeinen. De belangrijkste wetenschappers
waren vaak van Griekse afkomst.
• Door deze invloed ontwond een mengcultuur, de
Grieks-Romeinse cultuur. Ook wel antieke of
klassieke cultuur genoemd.
• De techniek van het bouwen.
– Het best bewaarde bouwwerk uit de Romeinse tijd is
het Pantheon in Rome. Dat dit na 2000 jaar nog zo is
komt door de bouwtechnieken van de Romeinen, ze
maakte beton met gruis uit vulkanen.
• Bouwen in Rome
– Vanaf Augustus hadden de keizers de stad opgeknapt
en verfraaid, elke keizer liet indrukwekkende
bouwwerken bouwen. Vespasianus liet bijvoorbeeld
het Colosseum bouwen.
Download