Grieken en Romeinen

advertisement
Thema Grieken en Romeinen
Vakgebied
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Domein
Kerndoel
Mens en Samenleving
Natuur en Techniek
Ruimte
34-39
40-46
47-50
Tijd
51-53
54-56
Kunstzinnige Oriëntatie
x
x
Leerlingen weten, kunnen, kennen en begrijpen:
Kerndoel
In welke periode de Griekse en Romeinse culturen ontstonden.
Tijdbalk, jaar 0, voor Chr. na Chr.
Het ontstaan van de Griekse beschaving
Democratie in Athene, Olympische spelen, Griekse goden, huizen, tempels,
Het ontstaan van het Romeinse Rijk, dagelijkse leven en grenzen.
Limes, keizers en soldaten, forten, stenen huizen, wegen, Germanen, Bataven,
ontstaan Christendom.
Kinderen ervaren vanuit de gedachte van de Olympische Spelen hoe
belangrijk spel en beweging is.
(On)vrije mannen, Olympische Spelen toen en nu, spelregels, vals spelendoping, eens in de 4 jaar,
Welke zaken uit de Griekse en Romeinse beschaving we tegenwoordig nog
terugzien.
Wegen, democratie, taal, het schrift, kalender,
Kinderen kunnen een simpel toneelstuk naspelen uit die tijd.
51
21st Century Skills
Samenwerken
ICT- basis vaardigheden
Creatief denken
Probleem oplossen
Kritisch denken
Communiceren
Sociale en culturele vaardigheden
Zelfregulering
Media Wijsheid
Computational Thinking
Informatievaardigheden
Leerlingen leren op gebied van 21st Century Skills
51, 56
53
52
52, 53
54
Hoofdstuk
Welke bronnen sluiten aan?
Activiteiten
Taakverdeling: Wie doet wat?
Organisatie (frequentie, plaats en tijd)
Hoe meten/beoordelen we de resultaten?
Lesidee:
Jullie zouden de volgende personages in groepjes uit kunnen laten werken: Cleopatra, Nero, Ovidius,
Spartacus, Craccus, Augustus, Ceasar, Julius Civilus, Zeus, Neptunus, Poseidon, etc.
Romeinse kleding (denk aan lakens, lauwerkrans)/ modeshow/ drama
Olympische Spelen (misschien een middagje met alle groepen Olympische Spelen organiseren;
verschillende sporten in circuit -> kan ook door een groep georganiseerd worden?). Staan heel veel
leuke ideeën op internet.
Thema dag groep 5 Grieken en Romeinen?
Op deze pagina kan je helemaal losgaan. Ik zie hier zo veel leuke dingen: Astrix en Obelisk,
mythogieën, waargebeurde verhalen, etc. Om erg enthousiast van te worden.
http://www.kinderpleinen.nl/romeinse-tijd-en-romeinen-canonopdrachten/
Bronnensuggesties:
Wijzer door de tijd groep 6
‘Slaven, soldaten en goden’
Wijzer door de tijd groep 5
‘Grieken en Romeinen’
School tv: Klokhuis Canon Romeinse Limes
School tv: Welkom bij de Romeinen
Boek lang geleden (oude verhalen in een nieuw jasje)
Hoofdstuk
2
1 en 2
Download