Werkblad groep 5/6 VOORBEELDWERKBLAD

advertisement
Werkblad groep 5/6
VOORBEELDWERKBLAD (DEEL)
Dit werkblad is een verdieping op de informatie die je krijgt via het filmpje en de
lesbrief die de docent klassikaal kan behandelen. Mocht je nog meer willen weten,
voel vrij antwoorden op te zoeken op het internet.
Tijdsaanduiding – vragen
In het filmpje heb je gezien dat Lotte Bastianvs en Eisa ontmoet. Bastianvs is een
Romein, Eisa een Germaanse.
1. Waar en wanneer leefden de Germanen?
2. Kun je een aantal stammen noemen?
3. De Romeinen zeggen zelf dat hun stad is gesticht in het jaar 753 voor Christus.
Wanneer eindigde het (West) Romeinse Rijk?
4. Wanneer was de Romeinse Tijd in Nederland?
5. Bastianvs leeft in de 1ste eeuw. Van welk jaartal tot welk jaartal is dat?
Tijdindeling – opdracht
Benodigdheden:
- Vel papier
- Liniaal
- Potlood
- Kleurpotloden
Je voert de opdracht eerst alleen en daarna in tweetallen uit.
Je hebt nu gezien hoe Lotte in de prehistorie is geweest en in de Romeinse tijd. We
gaan de tijdbalk die we in de prehistorie begonnen zijn verder afmaken.
Tijdbalk – alleen
1. Schrijf op een A4 vel het woord “Romeinen”.
2. Teken een lijn van 26 cm en verdeel deze in stukjes van 2 cm. Elke 2 cm is een
eeuw.
3. Zet de jaartallen per honderd jaar erbij. Begin bij 800 v Christus.
4. Kleur de periode van het ontstaan van Rome totdat de Romeinen in
Nederland kwamen met groen.
Kleur de periode van aankomst tot dat de Romeinen Nederland verlieten met
rood.
5. Kleur de periode van vertrek uit Nederland tot de val van Rome weer groen.
In tweetallen:
Overleg in tweetallen welke woorden uit onderstaande lijst horen bij deze periode en
welke niet. Als jullie het eens zijn over de woorden die horen in de Romeinse tijd,
schrijf ze erbij op je blad.
Woorden:
Limes, computer, pen, schrijfplankje, fles, Germaan, barbaar, waterkoker, lamp, olielamp,
vloerverwarming.
Het Romeinse Rijk
1. Je ziet hierboven een kaartje van het Romeinse Rijk. Wat geeft het lichtrode lijntje
weer?
2. De grenzen van het huidige Nederland zijn op dit moment statisch. Dat wil zeggen
dat ze al jaren hetzelfde blijven en niet verlegd worden of veranderen. Zou de
limes een statische of dynamische grenslijn zijn geweest? Leg uit waarom.
3. Welke huidige landen maakten onderdeel uit van het Romeinse Rijk?
Noem er 5.
Historische landschap – vragen
In het filmpje heb je gezien dat Bastianvs behoorlijk aan het mopperen was. Hij riep:
‘rotmoeras’, ‘rotmuggen’. De volgende vragen gaan over de leefomgeving van
Bastianvs.
Heeft de juf iets verteld over een oeverwal?
VOORBEELDWERKBLAD (DEEL)
Download