PowerPoint-presentatie

advertisement
No. 452
Romeinse legeraanvoerders brengen een offer aan Mars
Het Romeinse Rijk is een waar wereldrijk geweest
Bataven zakken op vlotten de Rijn af
In een Bataafse nederzetting gaat het bedrijvig toe
Zo zag onze landkaart eruit omstreeks Christus’ geboorte
De Romeinse veldheer Drusus komt belasting innen
Voorbereiden voor de krijgstocht naar Germanië
Olennius wordt door de Friezen uit het kamp gejaagd
In het heilige woud gaat het vaak geheimzinnig toe.
Friese gezanten verwekken opschudding in Rome
Julius Civilis wordt geboeid naar de keizer gevoerd
Julius Civilis roept de Bataven ten strijde
Bataven overvallen de Romeinen bij Utrecht
Cerialis leest de bepalingen van het nieuwe verbond voor
Bij Nijmegen wordt een nieuw castellum gebouwd
De fraaie tempel in Elst is ‘n Romeins geschenk.
Romeinen, die hier blijven wonen, bouwen villa’s
Hun vrouwen leven hier net als in Italië
Maastricht is een echte Romeinse vestingstad
Download