geschiedenis groep 5 thema 2

advertisement
STAP 2
Begrippen
Germanen
Stammen die in
Nederland, België en
Duitsland woonden
toen de Romeinen
kwamen.
Romeinse Rijk
Het rijk van de
Romeinen. Een volk
dat 2.000 jaar geleden
heerste over een groot
deel van Europa. Ook
over een deel van ons
land. De hoofdstad was
Rome in Italië.
Romeinse limes
De grenzen van het
Romeinse Rijk. De
Romeinen kozen als
grens iets dat er al
was. Een rivier, zee of
woestijn bijvoorbeeld.
legerkamp
Een kamp waar heel
veel soldaten konden
wonen. Met stallen,
voedselschuren,
werkplaatsen, een
bakkerij, een badhuis
en een ziekenhuis.
Romeinse soldaat
Een soldaat in het
Romeinse leger. Hij
had een harnas op
zijn borst, een helm
op en sandalen
aan. Hij vocht
met een kort
zwaard
en speren.
En hij
had
een
schild.
villa
Een huis van rijke
Romeinen. Ook de
rijke Germanen gingen
in villa’s wonen.
Romeinse weg
Romeinen bouwden
wegen van fort naar
fort: van grind en
steen.
legioen
Een afdeling van het
Romeinse leger.
Bataven
Een Germaanse stam
in Nederland. De
Bataven woonden in de
buurt van Nijmegen.
Bataafse opstand
De Bataven kwamen
in opstand toen ze
verplicht het Romeinse
leger in moesten.
Ga naar
1000
506877_thema2.indd Sec1:43
1500
1600
1700
1800
STAP 2 in je werkboek.
1900
1950
43
nu
18-01-2008 13:01:20
thema 2
Samenvatting
nieuw HR plaatsten met correcties
Dit weet ik nu
Brandaan 5 • samenvatting • © Malmberg 's-Hertogenbosch
506877_strips.indd 2
07-11-2008 10:24:36
Download