De Romeinen - Webpaden.nl

advertisement
De Romeinen
 Wegen, geld, sieraden, lezen en
schrijven, stenen huizen en een
leger. Deze dingen hebben wij
allemaal geleerd van de
Romeinen. Dit volkje kwam uit
Italië, met als hoofdstad Rome.
Het Romeinse Rijk zou in de
geschiedenis het grootste rijk
worden in Europa. Het begon met
de stad Rome (met een paar
honderd inwoners) en eindigde
met 60 miljoen inwoners !
1. Hoe gaat de legende over Romulus en Remus?
 Zoeken moet je gaan doen op de website: http//:home.wanadoo.nl/r.driedijk/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zet achter de zinnen of ze waar of niet waar zijn.
 De antwoorden zijn te vinden bij dezelfde site als vraag 1.
a. Het Colosseum is een amfitheater. ...........................
b. Er konden 100.000 mensen in het Colosseum. ......................
c. Veel Romeinen waren gladiatoren. .....................
d. Er werden soms mensen gedood in een amfitheater. ........................
e. Het Circus Maximus is gebouwd voor races met wagenmenners. ..................
3. Arceer met blauw in het kaartje hiernaast
hoe groot het romeinse rijk was toen het
op z’n grootst was.
 Informatie kan je vinden op het adres
van vraag 1.
 De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de geschiedenis. Ze bouwden
bruggen, riolen, havens, wegen, kanalen, huizen, tempels en aquaducten. Een
aquaduct is een kanaal voor het vervoeren van water. Meestal gebeurde het
vervoeren van water onder de grond, maar op sommige plekken kon dat niet.
Dan bouwden de Romeinen bogen van beton en steen. Het waterkanaal moest
over de hele lengte precies even schuin aflopen. Want dan bleef het water even
hard stromen. Behalve een aquaduct was ook beton een uitvinding van de
Romeinen. Het was sterk, goedkoop en gemakkelijker dan steenblokken.
4. Zet naast de plaatjes hieronder, wat voor een gebouw het is en waarvoor het
gebruikt wordt.
 Weer kan je naar dezelfde site toegaan voor antwoorden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ben je al klaar? Ga dan maar snel door met vraag 5!
5. Woorden en cijfers:
 Om erachter te komen hoe het Romeinse getallensysteem werkt kun je kijken
op de bij vraag 1 genoemde website.
Aan de hand van de getallen op de klok kan je zien wat de
‘Nederlandse’ cijfers zijn voor de Romeinse cijfers.
1= ----2= ----3= -----
5= ------6= ------7= -------
10= ------12= ------13= -------
Maak nu zelf 5 grotere Romeinse getallen met daarachter het Nederlandse getal:
1 ………….
2 ………….
3 ………….
4 ………….
5 ………….
Hieronder staat het Romeinse alfabet. Je ziet dat de letters al aardig op onze letters
lijken. Veel woorden die we nu gebruiken, komen ook uit het Latijn. Latijn was de taal
die de Romeinen spraken.
 Maak nu een zin in het Romeins over iets wat je geleerd hebt over de Romeinen:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Door Gijs Boeren en Mirjam van Wesel klas 3B
Download