1.3 De Romeinse tijd

advertisement
1.3 De Romeinse tijd
57 v. Chr. - 400 na Chr.
In 57 voor Christus veroveren de Romeinen onder leiding van
Julius Caesar Gallië en daarmee worden ook
de lage landen onderdeel van het Romeinse Rijk.
Voor het grootste deel van de Romeinse periode lag de grens van het
rijk bij de Rijn.
In deze tijd werden de eerste Nederlandse steden gebouwd,
waaronder Utrecht, Nijmegen en Maastricht.
Het Romeinse wegennet
Omstreeks het jaar 100 stond het Romeinse Rijk op het hoogtepunt
van zijn macht.
Rome beheerste een gebied dat zich uitstrekte van Engeland tot
de Sahara en van de Atlantische Oceaan tot Iran.
Zie onderstaande afbeelding.
Om dit rijk te kunnen besturen, hadden de Romeinen een uitgebreid
netwerk van wegen aangelegd.
Het werd voornamelijk gebruikt door de Romeinse legioenen.
Ze reisden te voet en legden per dag zo’n 40 km af.
Ambtenaren en kooplieden gingen liever per wagen, zoals afgebeeld op
de munt hieronder.
Door het huidige Nederland liep een zestal wegen.
Wanneer vanaf 365 de aanvallen van de Germanen en de Saksen
steeds heviger worden, trekken de Romeinen zich uit de Nederlanden
terug.
Na het vertrek van de Romeinen raakte het wegenstelsel snel in verval.
Download