De Romeinen in Nederland

advertisement
Geschiedeniswerkplaats – 1KGT
2.4 De Romeinen in Nederland
Begrippen
Bondgenootschap: Een groep mensen of landen die samenwerken
Limes: Het Latijnse woord voor grens
Romanisering: Het overnemen van de Grieks - Romeinse cultuur
Verdrag: Een plechtige afspraak tussen twee of meer landen
Volksverhuizing : Als een volk in een heel ander gebied of land gaat wonen\
Jaartallen
27 v. C: Rome wordt een keizerrijk, keizer Augustus is de eerste keizer van Rome
44 v. C: Dood van Julius Caesar.
69 v. Chr. Bataafse opstand tegen de Romeinen
476: De laatste Romeinse keizer wordt afgezet
Samenvatting
In het jaar 44 voor Christus werd Julius Caesar doodgestoken. Veel mensen denken dat hij de eerste
keizer van Rome was. Maar dit was niet zo. Hij was een succesvolle generaal en een bestuurder van
het Romeinse rijk. Hij wilde de enige leider van het Romeinse rijk worden, dit is nooit gebeurd.
In het jaar 27 voor Christus werd Octavianus, een achterneef van Julius Caesar de eerste keizer van
het Romeinse rijk. Hij werd keizer Augustus genoemd.
De Rijn vormde een natuurlijke grens van het Romeinse rijk  de limes.
De Bataven hadden geprobeerd de Romeinen tegen te houden, maar dit mislukte. De Romeinen en
Bataven gingen samenwerken in een bondgenootschap.  Als de Bataven meehielpen om de grens
te verdedigen, hoefden zij geen belasting te betalen.
Langs de grens werden steden en forten (Castellum) gebouwd. Hier gingen Romeinse soldaten in
wonen met hun gezin.
De Romeinen gaven hun eigen cultuur door aan de inwoners van veroverde gebieden. 
Romanisering.
 De Romeinen gaven hun cultuur door aan de Bataven.
Op een gegeven moment was het rijk te groot geworden om te besturen en te verdedigen.  Hier
maakten de Germaanse stammen gebruik van.
In de 3e eeuw braken Germaanse stammen door de Romeinse grenzen. De Germanen zochten een
nieuwe plek om te wonen  Volksverhuizingen.
In 476 zetten de Germanen de laatste keizer in Rome af en vervingen hem door een eigen keizer.
Aantekeningen:
Castellum: Een Romeins fort waar een legioen zijn onderkomen had
Imperium: Een groot rijk dat ontstaan is door het veroveren van andere staten.
Inheemse bevolking: De oorspronkelijke bevolking van een veroverd gebied.
Twee redenen waarom Romeinen goede wegen erg belangrijk vonden:
-
Om snel troepen te kunnen verplaatsen
Om snel handelswaar te kunnen vervoeren
Waarom vonden Romeinen het belangrijk dat provincies werden geromaniseerd?
-
De overgenomen provincies namen de Romeinse beschaving over, zo spraken ze dezelfde
taal en zorgde dit steeds meer voor een eenheid.
Download