16 Verdedig het Romeinse Rijk thema 3

advertisement
thema 3
Verdedig het Romeinse Rijk
Keizer Romulus Augustus was de laatste keizer van het Romeinse rijk. Hij
was jong en onervaren. Hij kon het rijk niet beschermen tegen invallen
van andere volken. Jij gaat een plan bedenken waarmee je hem misschien
had kunnen helpen.
Wat heb je nodig ...
... voor het maken en bedenken van
het plan?
• vel A3-papier
• schaar
• kleurpotloden
Laatste keizer
Keizer Romulus was de laatste keizer van Rome. Hij was nog maar een kind.
Eigenlijk was zijn vader de baas van het Romeinse Rijk. Het was een lastige
tijd voor de Romeinen. Het rijk was niet meer zo groot als het ooit was.
Overal waren vreemde volkeren gekomen. Germanen en Hunnen verdreven de
Romeinen. Zelfs in Italië waren er gebieden waar de Romeinen niet meer de
baas waren. ‡
Brandaan 7 © Malmberg ’s-Hertogenbosch
16
Rijn
Aanwijzingen
Opdracht
Daar wordt het
• De gebieden langs de Rijn en de Donau heb je hard nodig.
.
rijkdom
Wat moest keizer Romulus Augustus doen? Hoe kon hij het rijk verdedigen?
voor
zorgen
en
gebied
Deze
wd.
verbou
l
meeste voedse
rijk.
belang
heel
zijn
bied
Zeege
llandse
Midde
het
in
Jij gaat hem helpen met een plan.
• De havens
n komt, dan kun
• Als je alle landen verdedigt waar je voedsel en rijkdom vandaa
1. Kijk naar de kaart. Je ziet het Romeinse Rijk. Je ziet waar andere volkeren
je de grenzen niet meer goed verdedigen.
vandaan komen om het rijk binnen te dringen.
weinig land om alle
• Als je alleen de grenzen van Italië verdedigt, dan heb je te
2. Maak een kopie van de kaart of teken hem over. Teken op een ander vel
Romeinen te voeden.
n, kunnen zij je
• Als je vriendschap sluit met andere volken, zoals de Frieze
tien Romeinse soldaten (of kopieer de foto van de Romeinse soldaat).
om de andere volken
meehelpen. Maar dan moet je wel genoeg voedsel hebben
Elke soldaat staat voor een legioen van duizend soldaten.
te betalen.
3. Wat is jouw advies aan keizer Romulus?
Waar moet hij zijn legers zetten? Bedenk
een goed plan. Lees de aanwijzingen
hieronder. Werk je plan uit.
Hunnen
4. Beantwoord bij het maken van het plan de
BRITTANNIË
Saksen
volgende vragen:
Friezen
• Welke gebieden wil je behouden?
Goten
Vandalen
Hoe
moet
je
je
legers
plaatsen?
•
Franken
• Wie ga je vragen om vriend te worden
GALLIË
en je mee te helpen?
5. Zet de Romeinse soldaten volgens je plan
op de kaart. Teken er ook forten bij.
Zwarte zee
Do n
au
Rome
Ka
sp
isc
he
Ze
e
M i dd
el
la
n
0
ds
e Zee
500 km
het Romeinse Rijk
Ni
jl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards