Het West Romeinse rijk valt uiteen

advertisement
Het West Romeinse rijk valt
uiteen
Germaanse staten
Oost en West
• 395 twee delen
• Ieder deel eigen keizer
• Oost-Romeinse rijk tot 1453, verovering door
Osmaanse turken.
• 476 laatste Romeinse keizer
Volksverhuizingen
De Germanen
• Verschillende volkeren
• Trokken rijk binnen
• Gemeenschappelijk:
– Taal lijkt op elkaar
– Landbouw
– Stammen
– Vergadering vrije mannen
– Gelaagde samenleving
– Aanvoerder in oorlogstijd
Godsdienst
• Meer goden, grote en kleine
• Offers
• Leven na de dood
• Overleven en welzijn familie
• Eren voorvaderen
• Lichaamskracht, dapperheid, eergevoel en
vergeldingsdrang.
De Franken
• Volk dat soms samenwerkte met Romeinen
• Invloed Franken werd groter vanaf in de 5de
eeuw
• Volksverhuizingen, Alemannen, Thuringers,
Goten.
• Verlangen naar 1 leider
• Clovis 481
Vraag 23
• Huiswerk
De volgende historische
ontwikkelingen staan in willekeurige
volgorde
:
•
• 1 De Romeinen voegen Griekenland bij hun imperium.
• 2 Groepen jagers/verzamelaars in het Midden-Oosten ontdekken
landbouwmethoden.
• 3 In het Midden-Oosten ontstaan de eerste stedelijke
gemeenschappen.
• 4 In West-Europese steden kunnen door de bloeiende handel grote
gotische kathedralen worden gebouwd.
• 5 In Zuid-Frankrijk wordt de verbreiding van de islam gestopt
doordat een Arabisch leger wordt verslagen.
• 6 De Romeinse keizer Constantijn maakt een eind aan de
christenvervolgingen.
• Zet deze zes historische ontwikkelingen in de juiste volgorde, van
vroeger naar later.
• Julius Caesar schreef zijn boek over de oorlog
in Gallië omdat hij van plan was zich te laten
kiezen tot consul, de hoogste bestuurder in
Rome in die tijd. Deze bedoeling van Caesar
maakt hem een minder betrouwbare bron
voor de oorlog in Gallië.
• Leg dit uit.
• Hij zal zich door zijn bedoelingen zelf gunstiger
naar voren brengen.
Een van de vele sarcofagen (stenen doodskisten) met christelijke symbolen uit
omstreeks 350, gevonden in een van de ondergrondse begraafplaatsen van Rome
In deze bron zijn uiterlijke vormen van de Grieks-Romeinse cultuur zichtbaar
én komt de verspreiding van het christendom naar voren.
3p 5 Leg dit uit door:
− één voorbeeld te noemen uit de bron van een Grieks-Romeinse vorm en
− duidelijk te maken dat met deze bron de verspreiding van het christendom
aan te tonen is.
• Op de sarcofaag zijn uiterlijke vormen van de
Grieks-Romeinse cultuur zichtbaar, bijvoorbeeld
de kleding van de 1.Romeinse soldaten/2.de
toga/ 3.de lauwerkrans/het driehoekige
timpaan/4.de zuilen
• De verspreiding van het christendom kan met
deze bron duidelijk gemaakt worden, want het
gaat om het graf van een christen in de Romeinse
catacomben / op de sarcofaag staan christelijke
symbolen. Daaruit blijkt dat het christendom zich
tot in Rome verbreid heeft
Huiswerk
• VOGGP
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards