Godsdienst bij de Romeinen

advertisement
Je eigen krant
maken!
Druk je krant af
en deel hem uit!
Stuur je krant
door naar
anderen
3
2/3
4/5
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
Dinsdag 4 November 2008 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland
De oude Romeinen
De oude Romeinen
Informatie
Aan de Tiber een rivier in het huidige
Italië,woonden in de heuvels
groepjes boeren.Rond 700 v.Chr
waren deze groepjes uitgegroeid die
uiteindelijk zo groot waren en een
stad vormden en ze noenden de
stad,Rome.
De koning die aan de macht was in
dit gebied was trots en wreed.De
Romeinen besloten hem weg te
jagen.Het Romeinse rijk werd rond
500 v.Chr,een republiek de baas van
hen waren twee belangrijke mensen
dit werden ambtenaren die werden
gekozen door de koning
Alle mannen met burgerrecht
mochten
naar
een
volksvergadering.De
volksvergadering mocht alleen maar
stemmen.Mensen met voorstellen en
ideeën dat was niet toegestaan.Je
kreeg als man recht als je een beetje
bezit had.Dat had dus niet
iedereen.De mensen zonder bezit was
toen boer of vocht in het Romeinse
leger.Want zonder de arme mensen
was er geen voedsel voor he land en
dan konden ze niet verdedigt worden.
De mensen aan de onderkant van de
Romeinse samenleving waren het
aller armst.Deze mensen bezaten niet
meer dan hun kind.Ze verhuurden
zichzelf als bouwvakker en ze kregen
dan een beetje voedsel of een beetje
geld.
Dit is de kop voor de foto hieronder
Veel bestuurders in Rome waren
bang dat de grote groep armen door
honger
in
opstand
zouden
komen.Daarom kregen ze gratis
voedsel 1 keer in het maand werd er
graan
aan
de
arme
mensn
uitgedeeld.De belangrijke mensen
dachten ook om populair te worden
en veel stemmen te krijgen van de
arme mensen.
Godsdienst bij
de Romeinen
De groei van
het Romeinse
rijk
De groei van het Romeinse Rijk
Godsdienst
De Romeinen geloofden in vele
goden.Deze goden waren overal,er
waren huisgoden,landbouwgoden
,beroepsgod-en.Soldaten noemde de
god van het oorlog Mars.Zeelieden
offerden aan Neptunus,de god van
de zee.De Roemeinen bouwden
grote tempels voor de goden en
hielden een festival om ze te
eren.Bij oorlog werd voor de
tempel van Mars een geit geslacht
en werd de kans van zijn succes
werd afgemeten aan de grootte van
zijn lever.De koningen deden alsof
ze
van
goddelijke
afkomst
waren.En werden door het volk als
god vereerd.
Het Romeinse rijk groeide en
groeide.Rond 200 v.Chr was heel
Italië
in
bezit
van
de
Romeinen.Rome had samenwerking
gesloten met andere stadstaten en de
rijk dom groeide flink.Er was een
sterk leger en als het nodig werd werd
er veel geweld gebruikt.De Romeinen
haden een slimme tactiek bedacht om
de macht in handen te houden.De
goed georganiseerde legers veroverde
eerst het westen en daarna het
oosten.Ze
maakten
van
Griekenland,Macedonië en klein
Azië Romeinse provincies.Elk
provincie had een eigen baas die
ervoor zorgde dat er in zijn provincie
dat werd gedaan wat Rome wilde.
Zo werd Rome steeds rijker en machtiger.Maar dat
was niet genoeg.Rome wilde roem en populariteit bij
het volk.En zo werden de legeraanvoerders
belangrijker,populairde r dan de belangrijke mensen
Julius Caesar was zon grote leger aanvoerder.Zijn
soldaten aanbeden hem en de bevolking vond hem
een held.
De belangrijke mensen vond dat Julius Caesar te
veel macht kreeg.Met 23 dolksteken werd hij om het
leven gebracht.Octavianus,de neef van Julius Caesar
nam bloedig wraak op de moordenaars.Hij werd
machthebber met de ere naam Augustus.Als een
eerbetoon aan Julius Caesar gebruikte hij voor zijn
naam Augustus Caesar.Caesar Augustus.
Gemaakt door:Cihat
Tanriverdi 1HV2
De oude Romeinen
De krant over de oude Romeinen
Download