schooltv_beeldbankvo_romeinse rijk

advertisement
OPDRACHTENBLAD KLAS 1 – 2 HAVO/VWO
Naam:
Bij de clips over
Het Romeinse Rijk
Ga naar www.schooltvbeeldbank.nl
Zoek op trefwoord “Romeinen”
Bekijk de zes clips en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat schrijven.
1. Het Romeinse Rijk
A. Schrijf 5 landen op
die vroeger (deels) in
het Romeinse Rijk lagen
B. Schrijf 5 dingen op
die de Germanen overnamen van de Romeinen
C. Schrijf 5 onderdelen
op van een uitrusting
van een militair
1.……………………………………
………………………………………
………………………………………
2……………………………………
………………………………………
………………………………………
3……………………………………
………………………………………
………………………………………
4……………………………………
………………………………………
………………………………………
5……………………………………
………………………………………
………………………………………
2. De stad Rome
In welk jaar stichtten Romulus en Remus de stad Rome?
……………………………………………………………………………………………
Op welke plek werd de stad Rome gesticht?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Welke grote bouwwerken in Rome lieten veel keizers voor zichzelf bouwen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wat gebeurde er op het Forum in Rome?
1
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
3. Water en hygiëne
A. Water van de berg wordt in twee stappen naar het badhuis en de toiletten vervoerd.
Schrijf de twee stappen op.
*.………………………………………………………………………………………………………………………………
*.………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Wat was er anders aan de toiletten van de Romeinen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Germanen en Romeinen
Maak de volgende zinnen af:
De noordelijke grens van het Romeinse Rijk was………………………………………………………………….
De Germanen woonden in hutten, de Romeinen in ……………………………………………………………..
De Germanen vereerden hun goden in de buitenlucht, de Romeinen in …………………………….
Het woord straat komt van het Latijnse woord……………………………………………………………………..
Germanen konden Romein worden door………………………………………………………………………………..
Extra
Probeer deze vragen (eventueel met behulp van internet) ook te maken.
5. Latijn
Kan jij de volgende Latijnse spreekwoorden vertalen?
Carpe diem
…………………………………………………………………
Veni, vidi, vici
…………………………………………………………………
Festina lente
…………………………………………………………………
Pecunia non olet
………………………………………………………………….
Tempus fugit
………………………………………………………………….
2
Download