Samenvatting geschiedenis thema 2 Romeinen in Nederland

advertisement
Samenvatting geschiedenis thema 2 Romeinen in Nederland
De Germanen leefden al in Nederland toen de Romeinen kwamen.
De Germaanse stammen leken wel op elkaar, maar leefden niet met elkaar.
De Germaanse stammen vochten veel met elkaar voor bijvoorbeeld land.
De Romeinen bouwden een legerkamp. In deze kampen hadden ze genoeg te
eten.
We weten nog veel van de Romeinen omdat Archeologen veel over de
Romeinen gevonden hebben.
Een legioen is een onderdeel van het Romeinse leger met een eigen leider.
De Bataven woonden in het gebied dat nu de Betuwe heet.
De Bataven waren boeren. Ze hadden ijzer nodig om gereedschap en wapens
te maken.
De Romeinen leerden de Bataven van alles: lezen, schrijven, pottenbakken en
spiegels maken.
Veel succes met leren!
Download