Dit is wat in jullie dossier moet zitten

advertisement
Gemaakt door:
Klas:
Het groepsdossier bevat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Dossier over de Romeinen in Nederland
(Namen 3 of 4 leerlingen)
(Naam klas invullen)
1. Notities uit de tekst van het ‘boekje’ over het belangrijkste van wat jullie
geleerd hebben in de vorm van een samenvatting waarin in ieder geval
staat antwoord op de volgende vragen:
Wie waren de Romeinen?
Wat kwamen ze in ons land doen?
Wie woonden er in ons land toen de Romeinen kwamen?
Waar kwam in ons land de noordgrens van het Romeinse Rijk te liggen?
Wat is een Castellum en waarvoor wordt het gebruikt?
Wat is de Limes?
Wat weet je van de Romeinse soldaten, hun wapens, hun organisatie van het leger en hun aanpak van de
veroveringen?
Wat weet je van de Germaanse soldaten, hun werk en hun rechten?
Wat is een Romeins badhuis, hoe werkt het?
Wanneer en waarom viel Rome als wereldrijk in elkaar?
2. Kopieer de teksten die horen bij de drie filmpjes over de Romeinen. Noteer onder elke
gekopieerde tekst minstens 3 zaken die jullie opvallen in het filmpje, maar die niet in de tekst
staan.
3. Noteer het belangrijkste wat jullie geleerd hebben uit het spelen van het spel in de vorm van
aantekeningen.
4. Leer nu de stof met spiekbriefjes.
5. In een gesprek met je docent bespreken jullie als groep wat je hebt opgestoken. Hier krijgt de
groep het 1e cijfer voor. Dit noteren jullie in het dossier voorzien van een handtekening van jullie
docent.
Cijfer:
Handtekening:
6. Kies nu drie of vier belangrijke figuren die je tegen bent gekomen bij je werk. Kruip nu in de huid
van die personen en maak daar een toneelstuk over waarin jullie wat je weet over de Romeinen in
ons land goed verwerken. Neem de tekst van jullie toneelstuk op in dit dossier.
7. De presentatie van de toneelstukken.
8. Vul je persoonlijk reflectieformulier in en voeg het bij dat van de anderen in het groepsdossier.
9. Lever nu het groepsdossier compleet in en hier krijg je het 2e cijfer voor.
1e cijfer:
Handtekening:
2e cijfer:
Eindcijfer:
Download