157 Romeinse Keizers QP8_157 Keizers

advertisement
bestuur en dit was in zijn optiek dan ook tegelijkertijd het
einde van de Romeinse macht. Het totaal aantal keizers komt
dan inderdaad op 157 en alle keizers zijn in een chronologische lijst gerangschikt, bijzonder handig voor snel gebruik.
Marcel J. Fens heeft met dit boek Sisyphus-arbeid geleverd en hij heeft de Romeinse geschiedenis doen herleven in
157 beknopte, op zichzelf staande biograļ¬eën die ik tot nu toe
altijd uit de buitenlandse literatuur bijeen moest zoeken, maar
die nu ook eindelijk in het Nederlands te lezen zijn.
Mieke Zilverberg
klassiek archeoloog/numismaat
11
Download