De cultuur van het rijk

advertisement
De cultuur van het rijk
4.3 De tijd van de Grieken en de Romeinen
Wat gaan we doen?
• Verschil en overeenkomst
• Veel culturen door elkaar
• Regels en wetten
• Burgerrecht
• Godsdienst en wetenschap
• Goden voor alles
• Goddelijke keizers
• Verdraagzaamheid
Veel culturen door elkaar
• Centrale plein van Rome 
het Forum
• Talen die gesproken werden:
Latijn, Aramees, Grieks,
Hebreeuws, Gallische en
Germaans
• Samenleving van de
Romeinen leefden veel
culturen door elkaar
• Multiculturele samenleving!
• Ondanks de culturele
verschillen tussen de
mensen waren er veel
overeenkomsten
Overeenkomsten tussen de mensen
• De Romeinse wetten
golden voor alle
bewoners
• De officiële
bestuursstaal:
• Latijn
• Mogelijkheden tot
actief deelnemen in
het bestuur
• Trajanus (keizer uit
Spanje)
• Gevolg:
• Ontstaan Romeinse
identiteit
Regels en wetten
• 450 v. Chr.
bronzen
wetteksten in
Rome
• Rome kende 2
soorten wetten:
• Bestuurs-wetten
en beschermende
wetten
Regels en wetten
• Bestuurs-wetten:
• Plicht om belasting te betalen
• Wijze waarop de Romeinse samenleving werd geregeerd
• Beschermende wetten:
• Bescherming voor mensen met het burgerrecht
Burgerrecht
• Praetor besliste als er een conflict tussen twee burgers was
• In de rechtbank
• Verdachten hadden het recht op een advocaat
• Romeins recht:
• Een Romeins burger mocht nooit zonder proces worden veroordeeld.
• Hoe zat het met de inwoners van het Romeinse rijk die geen
burgerschap bezat?
• Afhankelijk van de wil van de Romeinse machthebbers
Overeenkomsten met nu?
Romeins
recht:
- Recht op
advocaat
- Recht op
proces
- Onschuldig
tot het
tegendeel is
bewezen
Nederlandse
recht:
- Recht op
advocaat
- Recht op
proces
- Onschuldig tot
het tegendeel
is bewezen
Goden voor alles
• Romeinse religie was een
polytheïstische religie
• De staatsgoden
• De huisgoden
• De familiegoden
• Veel families hadden eigen
altaren waarbij korte
ceremonies gehouden konden
worden
Goddelijke keizers
• Pontifex maximus was
de opperpriester van
de staatsgodsdienst
• Leverschouw
• Tempels en festivals ter
ere van de staatsgoden
• Keizers probeerden
goddelijke herkomst
aan te duiden
Verdraagzaamheid
• Romeinen stonden andere geloven toe, op één voorwaarde:
• Het aanbidden van de staatsgoden van de Romeinen
• Godsdienstige verdraagzaamheid!
• Ook werden goden overgenomen van andere volkeren:
•
•
•
•
•
Poseidon
Herakles
Aphrodite
Athena
Mars
Download