Begeleide Zelfstudie 2

advertisement
Begeleide Zelfstudie 2
8C120 – 10/02/2010
1) Een cassettebandje heeft een maximale signaal-ruisverhouding van 63dB. De
maximale onvervormde uitgangspanning bedraagt 2 [Vrms]. Hoe groot is de
ruisspanning (in Vrms)?
2) Een oorspronkelijk elektrisch signaal wordt versterkt door een voorversterker
met een versterking van 27dB. Vervolgens wordt het signaal via een lange kabel
(lengte 250m) met een demping van 0.05dB/m getransporteerd naar een
ontvangstkastje en versterkt met –3dB. Hier wordt het signaal gemeten.
a) Hoeveel dB zwakker of sterker neem je het oorspronkelijke signaal
uiteindelijk waar?
b) Het oorspronkelijke signaal had een RMS waarde van 4,3 V. Wat is de RMS
waarde van het door jou geregistreerde signaal?
3) Bereken van de volgende systemen de versterking in dB (u1=ingang,
u2=uitgangssignaal):
a) u1=10 V en u2= 0.57 V
b) u1=2.3 kV en u2= 2.3 kV
c) u1=5 V en u2=1.2 V
d) u1= 0.57 mV en u2=10 V
4)
a) Teken het getal z = 3 + 5j in het complexe vlak.
b) Wat is de afstand van het getal tot de oorsprong?
c) Wat is de hoek die de vector tussen oorsprong en getal maakt met de reële as?
d) Teken nu het getal z = a + bj in het complexe vlak en beantwoord dezelfde
vragen.
5) Gegeven de complexe getallen z = a + bj en w = c + dj. Laat zien dat geldt:
a) |1/z| = 1/|z|
b) |zw| = |z||w|
c) (zw) = (z) +(w)
6) Gegeven de netwerken met ideale, lineaire componenten in het figuur.
R
L = 10mH
+
u
+
R=1k
1
u
+
+
u
2
+ C
u
4
3
-
-
1/2
-
-
a) Geef de uitdrukking voor de impedanties Z(jw) voor spoel L en voor
condensator C.
b) Bereken Z(L) en Z(C) (voor C = 100 nF) op de frequenties 0 Hz, 100 Hz en 10
kHz.
c) Op welke frequentie is |Z(L)| gelijk aan R?
2/2
Download