Titel HACCP voor beginners Doelgroep

advertisement
Titel
Doelgroep
Doelstelling opleiding
Voorkennis
Opzet / omschrijving
Deelnemers
Soort deelnemers
Duur opleiding
Kosten
Cursuslocatie
Docent
Certificaat
HACCP voor beginners
Opleiding HACCP voor voedingsdienstmedewerkers in
gezondheidsinstellingen of horecamedewerkers die nog geen kennis
hebben van voedingshygiëne.
Na het volgen van de opleiding kunnen de cursisten benoemen waar
HACCP voor staat en de besmettingsrisico’s aangeven in relatie tot hun
werkzaamheden.
Geen
De opleiding HACCP bestaat uit twee bijeenkomsten van 4 uur. Tijdens
de laatste studiebijeenkomst wordt de praktijkopdracht besproken die
de 1ste dag is opgegeven.
Het scholingsprogramma is opgesplitst in modules. Elke module staat
voor een afgeronde studie-eenheid waaraan een specifiek thema en
soms studieactiviteiten zijn verbonden.
Module 1
HACCP: Hygiëne in de voedingsverzorging
- Waar staat HACCP voor?
- Gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid
- Deelprocessen in de voeding
Module 2
Microbiologie
- Geschiedenis van de microbiologie
- Kenmerken van bacteriën, schimmels en van virussen
- Vermenigvuldiging en deling van bacteriën
Module 3
Verspreiding van micro-organismen
- Epidemiologie van infecties
- Besmettingscyclus en algemene preventieve maatregelen
- Belangrijkste veroorzakers van infecties
- Weerstandfactoren van de gastheer
Module 4
Algemene voorzorgsmaatregelen
- Persoonlijke hygiëne van medewerkers
- Hygiëne in de praktijk
Module 5
Reiniging en desinfectie
- Reinigingsmiddelen en methodes
- Desinfectantia
Module 6
Praktijkopdracht en hygiëneverbeterplan
- Praktijkopdracht: beoordelen deelproces in de eigen praktijk
- Aanpak en uitvoering van het praktijkonderzoek
- Rapportage
- Verbeterplan opstellen
- Evaluatie scholingsprogramma
Maximaal 15
Voedingsassistenten, keukenassistenten, koks
2 dagdelen (1 dagdeel is een ochtend of middag)
Cursus € 1750,00
Cursusboek en werkboek: € 15,00
- Groep(en) van één organisatie in de eigen instelling of op locatie bij
De Rooi Pannen Tilburg (kosten zaalhuur niet inbegrepen bij cursusgeld)
- Hygiënist / trainer van GGD Hart voor Brabant
Het scholingsprogramma Hygiëne en Infectiepreventie wordt afgesloten
met het uitreiken van een certificaat
Download