Aanmeldingsformulier EWRS en Calamiteiteninfo HACCP

advertisement
Aanmeldingsformulier EWRS en Calamiteiteninfo HACCP
(voor gebruikers van de hygiënecode voor ongesneden vers(e) groenten, fruit en paddestoelen, versie 2011)
Onderstaand bedrijf meldt zich aan voor het EWRS (verplicht) en het Calamiteiteninfo HACCP:
Naam bedrijf:
Contactpersoon:
m/v:
Correspondentieadres:
Postcode en Plaats:
Telefoon (algemeen):
Fax (algemeen):
Emailadres (algemeen):
Soort bedrijf:
Handelaar
Importeur
Exporteur
Sorteer- en pakstation
Veiling
Telersvereniging
Afzetorganisatie
Anders, nl:
Bedrijf doet
WEL
NIET
(aangeven of bedrijf wel of niet mee doet) mee aan de sectorale monitoring (optioneel)
m
v
Wanneer een bedrijf wil meedoen aan de sectorale monitoring, dat moet het bedrijf het Aanvraagformulier Aansluiting Stichting invullen. Formulier staat op de Food
Compass-website. Aan de deelnemende bedrijven wordt een contributie gevraagd.
Wanneer een bedrijf zich niet aanmeldt voor de sectorale monitoring, moet het zelf een monitoringssysteem opzetten en de resultaten daarvan verplicht inbrengen in de
residudatabank van het EWRS. Hiervoor sluit het bedrijf een EWRS-contract af met Food Compass over de aanlevering van residugegevens. Het EWRS-contract staat op
de EWRS-website.
Dit formulier invullen en zenden naar:
EWRS
Mevrouw R. Hermsen
Postbus 5007
2701 GA Zoetermeer
Of per mail:
[email protected]
Download