Voedselveiligheid in de Verenigde Staten

advertisement
 IA Washington Karin Louzada, meer informatie: www.agentschapnl.nl/ianetwerk; [email protected] Voedselveiligheid in de Verenigde Staten De VS is momenteel bezig om haar voedsel veiligheid regelgeving te vernieuwen. Jaarlijks worden tientallen miljoenen mensen ziek van en sterven enkele duizenden mensen aan voedings‐
gerelateerde ziekten. Het National Infrastructure Simulation and Analysis Center (NISAC) van het Sandia National Laboratory voert onderzoek uit naar het in kaarten brengen van kwetsbaarheden in het fresh food supply chain in de VS. Het terug traceren van een besmette voedeslbron is een moeilijk en tijdrovend proces. Sandia hoopt dat deze nieuwe techniek het mogelijk zal maken om een risicoanalyse van onderdelen de supply chain te maken en sneller uitbraken op te sporen. Jaarlijks raken 1 op de 6 Amerikanen (48 miljoen mensen) besmet met een voedingsgerelateerde ziekte. Zo’n 128.000 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en 3,000 sterven per jaar [1]. In Nederland raken per jaar zo’n 1,3 tot 1,7 miljoen mensen ziek (ongeveer 1 op de 10 inwoners), en overlijden er tussen de 20 en 200 mensen per jaar aan voedselinfecties [2]. Meer dan 250 ziektes zijn beschreven, maar het overgrote deel is het gevolg van besmetting met bacteriën, virussen en parasieten. De belangrijkste ziektebronnen in de Verenigde Staten zijn Norovirus, Salmonella, Clostridium perfringens, Campylobacter spp., en Staphylococcus aureus, vergelijkbaar met de situatie in Nederland [2]. “Color‐enhanced scanning electron micrograph showing Salmonella typhimurium (red) invading cultured human cells.” (Bron: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH) Het National Infrastructure Simulation and Analysis Center (NISAC) van het Sandia National Laboratory analyseert het verse voedsel supply netwerk om die in kaart te brengen en om uitbraken sneller op te sporen [3]. “Stochastic mapping” (een stochastisch systeem is een systeem waarvan de toekomstige staat niet te voorspellen is omdat een willekeurig element bijdraagt aan de voorspelbare acties/processen) maakt het mogelijk om het voedsel supply systeem en relaties tussen verschillende stakeholders in beeld te brengen en aan te gegeven waar onzekerheden bestaan wegens incomplete informatie. Het onderzoek is gepubliceerd in het International Journal of Critical Infrastructures. Als er een voedingsgerelateerde ziekte uitbraak plaats vindt, wordt er momenteel aan de hand van interviews door epidemiologen getracht de oorsprong van de uitbraak te achterhalen. Deze interviews vinden vaak pas weken na de blootstelling van de betrokken personen plaats, waardoor 1 het moeilijk is om de precieze bron aan te wijzen. Daarna moeten de onderzoekers de besmette voedselbron in de supply chain terug traceren om de oorspronkelijke contaminatie te achterhalen. Een extra complicatie is dat de supply chains erg kunnen verschillen, bijvoorbeeld tussen marketing systemen en landbouw sectoren. Ook binnen een enkele landbouw sector hebben verschillende delen van het systeem verschillende karakteristieken. Daarnaast kennen indsturiële partners vaak ook alleen hun directe leveranciers en afnemers, maar hebben geen beeld van het hele proces. De onderzoekers van Sandia hopen dat wanneer deze analyze techniek wordt uitgebreid, dat kwetsbaarheden voor grootschalige en opzettelijke contaminatie in het voedingssysteem kunnen worden aangewezen en dat proactief een risicoanalyse kan worden uitgevoerd. Het project wordt door Sandia en het Department of Homeland Security gefinancierd. De Federale overheid in de VS is momenteel bezig om haar voedselveiligheidregelgeving te vernieuwen. Op 4 januari 2013 publiceerde de Food and Drug Administration (FDA) twee voorstellen als onderdeel van de Food Safety Modernization Act (FSMA). Het eerste voorstel betreft eisen voor de veilige productie van verse groenten en fruit, zowel onder bedekking als in het openveld [4]. In het document worden standaarden voorgesteld voor de verschillende routes waarop verse groenten en fruit besmet kunnen raken met micro‐organismen (zoals Salmonella, E. coli, etc.). Voorbeelden van routes zijn: (1) agricultural water; (2) biological soil amendments of animal origin; (3) health and hygiene; (4) animals in the growing area; en (5) equipment, tools and buildings. Het tweede voorstel [5] heeft betrekking op fabrikanten, verwerkers, verpakkers en opslagbedrijven van voedingsmiddelen waarvoor de FDA verantwoordelijk is en geeft instructies voor het ontwikkelen van een zogenaamde “food safety plan”. In een dergelijk plan moeten de volgende elementen aan de orde worden gesteld: hazard analysis; risk based preventive controls; monitoring procedures; corrective actions; verification; en recordkeeping. De uiteindelijke definitieve regels zullen zowel voor Amerikaanse als buitenlandse bedrijven gaan gelden. Momenteel wordt nu alleen nog maar commentaar op de voorstellen vanuit de gemeenschap gewonnen. De periode waarin commentaar op de twee voorstellen geleverd kan worden is recentelijk verlengd tot 16 september 2013. Wanneer volledige implementatie van de nieuwe food safety wet plaats vindt is dus not nog niet bekend. Conclusies Voedselinfecties zijn nog altijd een groot probleem in de VS (en in Nederland). Jaarlijks worden miljoenen mensen ziek en sterven er duizenden aan de gevolgen van voedselinfecties. Het achterhalen van de bron van de ziekte is vaak moeilijk en tijdrovend, en vindt altijd achteraf en laat plaats. Het verspreiden van voedselgerelateerde ziektes is een stochastisch process. Nieuw onderzoek gedaan door het Sandia National Laboratory om de verse voedsel supply chain in kaart te brengen biedt hoop voor het aanwijzen van kwetsbaarheden in het systeem en de mogelijkheid om risico analyses uit te voeren. Voor meer informatie: [1] http://www.cdc.gov/foodsafety/facts.html [2] http://rivm.openrepository.com/rivm/bitstream/10029/8860/1/270555007.pdf [3] https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/food‐mappin/ [4] Proposed Rule:Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human Consumption [5] Proposed Rule: Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk‐Based Preventive Controls for Human Food Keywords: Verenigde Staten, agrofood en nutrition, logistiek, infrastructuur. 2 
Download