Customs Management

advertisement
Compliance GTN
Customs
Management
Verhoog de snelheid, nauwkeurigheid en transparantie van
de naleving van douanereglementen- en voorschriften
wereldwijd
Customs Management van BluJay Solutions is een softwareoplossing voor de naleving van de
douane- en veiligheidsvoorschriften in meerdere landen.
OPLOSSING IN EEN
OOGOPSLAG
▶ Automatiseert afhandeling van
douaneprocessen
▶ Brengt alle activiteiten inzake
douane-afhandeling samen in één (hub)
(per land of regio)
▶ Gebruiksvriendelijke user interface
▶ Standalone UI of een rechtstreekse
verbinding met welk ERP-systeem dan
ook
▶ Volledige, real-time visibility van
declaratiestatus naar welke partij dan
ook, intern of extern
▶ Rechtstreeks gekoppeld aan financiële
en operationele systemen
▶ Beheer van klantspecifieke regels met
visualisering van het afhandelingsproces
▶ Toegang tot rapportages en
gegevensextractie, standaard of op maat
gemaakt
▶ Bewezen, en gecertificeerde oplossing
met laag risico
▶ Multi-tenant en meertalig
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
▶ Handelt technische en administratieve zaken af met
douaneautoriteiten en plaatselijke partners over de hele wereld
▶ Brengt validering tot stand op basis van regels en standaard
werkvoorschriften per klant
▶ Volledig schaalbaar om om te kunnen gaan met fluctuerende
businessvolumes, hetzij wereldwijd, hetzij binnen één bepaald
land
▶ Stroomlijnt de communicatie binnen de gehele
import/export-gemeenschap, waardoor informatie automatisch
gedeeld kan worden, hetgeen supply chain voordelen oplevert
▶ Rechtstreekse verbinding met de douaneautoriteiten van de
belangrijkste handelslanden wereldwijd, waar regelmatig
nieuwe landen bij komen.
▶ Maakt gebruik van de standaard EDI-output van de klant om de
vereiste douanereglementen te uploaden
▶ Harmonisering van één enkele douaneregeling in meerdere
landen met één enkele output
▶ Ondersteunt beide uiteinden van de supply chain – zowel
logistieke dienstverleners als de importeur/exporteur onafhankelijk van de sector
▶ Gedurende de gehele cyclus van de douane afhandeling
ontvangt u automatisch status informatie.
▶ Configureerbare workflow op basis van klanteisen met de
mogelijkheid om inklarings- en afhandelingskosten efficiënt
vast te leggen met behulp van automatiseringstools.
WWW.BLUJAYSOLUTIONS.COM
Customs
Management
Compliance GTN
Customs Management van BluJay Solutions levert diensten die u ondersteunen bij het volgens de
wettelijke voorschriften verhandelen van goederen en diensten vanuit één centraal punt met alle
universele douane- en veiligheidsstandaarden waaronder: import en export van goederen, vrijgeven
voor vrij verkeer binnen een land of regio, en speciale procedures (bonded warehousing of specifiek
gebruik). Declaraties worden geregistreerd en berichten van douaneautoriteiten worden electronisch
ontvangen door middel van één enkele oplossing, in hetzelfde format en ongeacht de bestemming.
Customs Management helpt logistieke dienstverleners, verzenders, douaneagenten en fabrikanten
op de wereldmark bij het compliant zijn en blijven met de unieke en complexe vereisten van
douaneafhandeling nu en in de toekomst. Een cruciaal element van onze benadering is dat elke
toepassing voor douaneafhandeling continu wordt onderhouden en ontwikkeld door deskundigen
die in nauw contact staan met de douane-instanties in hun eigen regio. Zij begrijpen de plaatselijke
vereisten en hebben ervaring met de praktische toepassing van richtlijnen en regelgeving in
alledaagse situaties.
BluJay Solutions
BluJay Solutions levert software en services voor de supply chain van’s werelds
meest vooruitstrevende retailers, distributeurs, expediteurs, producenten en
logistieke dienstverleners. Transformeer uw logistieke supply chain met het BluJay
Global Trade Network. Wij geven klanten de kans om gebruik te maken van de kracht
van 40.000 universeel gekoppelde partners. Met BluJay kunnen bedrijven een hogere
handelssnelheid bereiken, hun supply chain-rentabiliteit transformeren en voorbij de
horizon kijken om hun toekomst in de mondiale economie te kunnen optimaliseren.
© 2017 BluJay Solutions Ltd. Alle rechten voorbehouden. Rev_02.17_NL_BT
WWW.BLUJAYSOLUTIONS.COM
Download