Praktische afspraken in onze praktijk

advertisement
Praktische afspraken in onze psychotherapiepraktijk De Amstel
1. Bij aanmelding dient u uw polisnummer van uw zorgverzekeraar en burgerservicenummer
mee te nemen plus een verwijskaart of verwijsbrief van uw huisarts.
2. Voor gedetailleerde informatie over vergoeding van de psychotherapie via de nieuwe
Zorgverzekeringswet en wat dat voor u betekent, verwijzen wij u naar onze website
www.psychotherapie-deamstel.nl.
Als u de therapie zelf betaalt, krijgt u hiervoor maandelijks een factuur.
3. Voor een individueel consult wordt dan € 95,- in rekening gebracht; voor een
relatieconsult € 167,-.*
4. Wij werken conform de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen),
NVVP( Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) en de NVP
(Nederlandse Vereniging van Psychotherapie). Informatie hierover vindt u in de folders
van de NVVP en de NVP.
5. Indien u tweemaal achtereen zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, kan uw plaats
niet op voorhand gereserveerd worden gehouden.
U wordt verondersteld kennis genomen te hebben van bovenstaande informatie bij aanvang
van de therapie.
Marijke Akkerman
gezondheidszorgpsycholoog BIG/psychotherapeutBIG/seksuoloog/psycholoogNIP
([email protected])xs4all.nl)
Bert van Steenderen
gezondheidszorgpsycholoog BIG/psychotherapeut BIG/psycholoog NIP
([email protected])
www.psychotherapie-deamstel.nl
* Tarieven per 01-01-2009
Download