tekeningsbevoegdheid gedragskundigen

advertisement
CvI REC MZw
De CvI ontvangt tegenwoordig psychodiagnostische verslaglegging van collega's die zijn
afgestudeerd als MSc Psycholoog. Uit 'MSc Psycholoog' blijkt niet of de onderzoeker door
specialisatie tijdens of na zijn studie bevoegd is tot het doen van psychodiagnostisch
onderzoek. De CvI heeft deze garantie nodig. Daarom dient bij de ondertekening behalve de
titulatuur ook vermeld te worden op grond waarvan een onderzoeker bevoegd diagnosticus
is.
Psychodiagnostisch bevoegd zijn collega's die een doctoraalexamen psychologie of
orthopedagogiek hebben afgelegd, resulterend in de titel drs of Msc Psycholoog, en
DAARBIJ een of meer van de volgende kwalificaties hebben:
- BAPD (Basisaantekening psychodiagnostiek, kwaliteitskeurmerk van het NIP)
- GZ Psycholoog, BIG geregistreerd
- GZ-Psycholoog-specialist, BIG geregistreerd
- K en J Psycholoog NIP
- NVO basisaantekening diagnostiek (kwaliteitskeurmerk van de NVO)
- NVO Orthopedagoog-Generalist
NB: Voor het vaststellen van een ASS-classificatie dient onderzoeker kinder- en
Jeugdpsychiater, GZ-psycholoog (BIG), GZ-Psycholoog-specialist (BIG) of OrthopedagoogGeneralist te zijn.
Download