PowerPoint-presentatie - Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

advertisement
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
Video
Netwerk
LPGGz
NIP
NVvP
Nederlands Huisartsen Genootschap
Nederlandse Vereniging voor Klinische
Landelijke Huisartsen Vereniging
Geriatrie
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Nederlandse Vereniging voor
Zorgverzekeraars Nederland
Psychotherapie
Nederlandse Vereniging voor
Verpleegkundigen & Verzorgenden
Gezondheidszorgpsychologie en haar
Nederland
specialismen
GGZ Nederland
Landelijke Vereniging POH-GGz
InEen
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde
Platform MEER GGZ
Psychologen & Psychotherapeuten
Missie
Planmatige, continue verbetering & innovatie van de
beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke
gezondheidszorg
Dat de te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste
persoon, doelmatig in goede samenhang en rondom de
patiënt wordt verleend
Activiteiten
Ontwikkelen standaarden
Werken aan transparantie
Implementatieondersteuning
Kwaliteitsstandaard
Standaarden in ontwikkeling
Generieke module Acute psychiatrie
Generieke module Arbeid als medicijn
Generieke module Destigmatisering
Generieke module Diagnostiek en behandeling van psychische klachten in de
huisartsenpraktijk
Generieke module Landelijke samenwerkingsafspraken GGz
Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten
Generieke module Zelfmanagement
Decision Tool Depressie
Generieke module Bijwerkingen: Preventie, monitoring en behandeling van bijwerkingen
door geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen
Generieke module Comorbiditeit
Generieke module Dagbesteding
Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
Generieke module Drang & Dwang
Generieke module E-Health
Generieke module Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
Generieke module Generalistische diagnostiek en behandeling in de GBGGz
Generieke module Herstelondersteunende zorg
Generieke module Organisatie Kind & Jeugdige
Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen
Generieke module Psychische klachten in de kindertijd
Generieke module Psychische stoornissen en ZB/LVB
Generieke module Psychotherapie
Generieke module Stemmen horen
Generieke module Vaktherapieën
Generieke module Vroege opsporing psychische klachten
Generieke module Ziekenhuispsychiatrie
Generieke module Diversiteit
Zorgstandaard Aanpassingsstoornissen
Zorgstandaard Angststoornissen
Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen
Zorgstandaard Bipolaire stoornissen
Zorgstandaard Conversiestoornis
Zorgstandaard Depressieve stoornissen
Zorgstandaard Eetstoornissen
Zorgstandaard Opiaatverslaving
Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen
Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving
Zorgstandaard Psychose
Zorgstandaard ADHD
Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen
Zorgstandaard Seksuele disfuncties, Genderdysforie en Parafiele stoornissen
Zorgstandaard SOLK
Zorgstandaard Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen
MDR niet-opioïde drugs
Gepubliceerd
Commentaar-/autorisatiefase
In ontwikkeling
Implementatie (randvoorwaarden)
18 projecten gericht op randvoorwaarden voor implementatie
Database voor de standaarden
Patiënten-versie op www.thuisarts.nl
4 onderwijsmodules in ontwikkeling voor regiebehandelaren
Vragen?
Download