Glad I Could Help

advertisement
Glad I Could Help
In veel organisaties bestaat de wens om in
control te zijn en daarvoor producten en
processen binnen de organisatie in kaart te
brengen, te beschrijven/ herontwerpen, te
sturen en te beheersen.
Veelal wordt er een werkgroep in het leven geroepen die vol enthousiasme begint met de
inventarisatie van de processen die er in een organisatie spelen. Al snel ziet de groep door de
bomen het bos niet meer. Er zijn vaak heel veel processen een organisatie in geslopen en met heel
veel processen ook heel veel beslissingsmomenten en regels. Deze processen beschrijven vaak
meerdere malen dezelfde activiteiten. De werkgroep komt vaak niet verder dan de inventarisatie.
Een eerste belangrijke stap is de organisatie in kaart brengen met een helder en eenvoudig
product- en procesarchitectuur. Vanuit een heldere eenvoudige architectuur kunnen processen op
generiek niveau worden beschreven.
Met name gemeentelijke organisaties, waar onze ervaring ligt, zijn zeer complex aan geldende
processen en regels en leveren een bijzonder uitgebreid producten en diensten palet aan haar
klantgroepen; burgers, bedrijven en bestuur.
Van oudsher zijn deze organisaties hun producten en diensten gaan leveren als uitvoerders van
wet- en regelgeving. De laatste decennia wordt er steeds meer naar gemeentes gekeken als
dienstverlenende organisaties. Ondanks dat ze nog steeds monopolisten zijn, worden zij op hun
dienstverlening en klantgerichtheid gemonitord, gemeten en gestuurd vanuit de landelijke
overheid.
De 5 Stappen
Procesontwerp
Producten & Werkprocessen
Glad I Could Help
Procesherontwerp
in 5 stappen
Analyse strategie
en doelstelling
IST
procesbeschrijving
Knel- en
koesterpunten
analyse
SOLL
procesontwerp
Impact analyse
voor implementatie
Terug
Hoe realiseer je klantgerichtheid in een organisatie die van
oudsher monopolist en uitvoerder van wet- en regelgeving is.
Hiervoor moet je kijken naar het etaleren van de leverbare
producten en diensten en helder beschrijven hoe je als klant deze
producten kunt verkrijgen en wat je mag verwachten van een
gemeente als klantgerichte organisatie.
Daarnaast moet je intern, je processen helder, generiek, kort
cyclische en efficiënte hebben ontworpen om de klant zo snel
mogelijk zijn product of dienst te leveren. Deze processen kunnen
voor vele groepen producten hetzelfde zijn. Dit geldt voor alle
vraaggestuurde producten en diensten, maar ook voor regelende
en ondersteunende processen. Zorg dat je processen uit
generieke stappen bestaan zodat directie en management goed
kan sturen op de overall kwaliteit van dienstverlening. Door het in
control zijn op de bedrijfsprocessen is het ook mogelijk om efficiënt
in te kunnen spelen op wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en
regelgeving.
Glad I Could Help
Procesontwerp
• op basis van generieke componenten
• maximaal 7 stappen
Aanvraag
Orchestrate IT heeft in 4 jaar tijd bij een
Nederlandse gemeente een procesmodel
opgebouwd wat bewezen gebruikt wordt bij
meerdere gemeentes en op basis van generieke
processen de gehele gemeentelijke organisatie in
kaart brengt.
Intake
Door een jarenlange ervaring van
procesbeschijven is het GICH model ontwikkeld.
Classificeren
GICH bestaat daarnaast uit een generieke
werkwijze om tot proces herontwerp te komen,
waarbij in 5 stappen een proces geïnnoveerd en
beschreven wordt.
Publiceren
Inhoudelijke
toets
Besluiten
Leveren
Archiveren
Terug
Afgehandelde
Aanvraag
De filosofie van GICH is door gebruik te maken
van generieke componenten binnen een proces de
beheersbaarheid en de inzichtelijkheid van het
volledige proceshuis in control te krijgen, te
hebben en vooral te houden.
Glad I Could Help
Structuur en categorisering van
producten en werkprocessen
Welke producten heeft GICH! voor U?
Generiek product/ procesmodel voor gemeentes
Advies
Wij adviseren gemeentelijke organisaties over het
inrichten van een transparante bedrijfsvoering
waarbij management en bestuur in control is op
hun processen
Invoeringsplan
Wij stellen vast voor uw organisatie waar u staat
en welke stappen u (met onze hulp) moet nemen
om te komen tot een bedrijfsvoering op basis van
heldere generieke processen/zakenafhandeling
Onderhoud en doorontwikkeling
Wij onderhouden het gemeentelijk generiek
procesmodel op basis van productontwikkeling en
wijzigingen in wet- en regelgeving
Ook ondersteunen wij u met:
Masterclass e-overheid, Cultuur veranderingen en Ontwerpkit procesontwerpen
Terug
Download