Verdienmodel - SOS Meerlo Wanssum

advertisement
Format verdienmodel projecten.
Project-naam:
Ingediend door:
Als eerste heeft u het algemene vragenformulier ingevuld.
Vervolgens heeft u zich het hoofd gebroken over een zo volledig mogelijke financiële begroting van
het door u ingediende project.
Als laatste vragen we u om er goed over na te denken hoe het door u ingediende project na de
realisatie financieel overeind kan blijven.
Eenvoudig gezegd: zijn de verwachte inkomsten voldoende om de verwachte kosten te dekken.
Hiervoor dient u zich een goed beeld te vormen van:
 De exploitatiekosten van het project.
 De inkomstenstroom om deze kosten van te betalen en liefst ook nog enige reserve op te
bouwen om tegenvallers te kunnen opvangen.
Bij inkomsten kunt u denken aan:
- Inkomsten welke worden gegenereerd door de activiteiten van het project zelf:
Bijvoorbeeld omzet van bedrijfsmatige activiteiten, bijdragen van ouders en/of familieleden
in de kosten van familieleden die worden opgenomen in het project, bijdragen van
schoolgaande kinderen etc
- Zelfvoorziening vanuit het project, zoals dieren die voor melk zorgen of eigen groenten
verbouwen.
- Subsidies van overheden in het land van het project.
- Subsidies vanuit Nederland.
- Sponsoracties vanuit de Nederlandse zusterorganisatie.
Probeer de inkomsten wel zo realistisch mogelijk te benaderen en te onderbouwen. Wij beoordelen
een project met name op basis van het verdienmodel.
Kosten zijn veelal eenvoudiger in kaart te brengen, maar zij sterk project-gebonden. Hieronder
enkele veel voorkomende kostenposten:
- Onderhoud van gebouwen.
- Onderhoud van installaties en inventaris
- Vernieuwing van leermiddelen.
-
Aankoop medicijnen.
Inkoop zaad- en pootgoed.
Energiekosten en water.
Inkoop voeding en kleding.
Personele kosten:
Tuinman, onderhoudsman, leerkrachten, verplegend personeel, schoonmaak, chauffeur etc.
Belastingen.
Organiatiekosten.
Probeer ook de kosten zoveel mogelijk realistisch te benaderen en te onderbouwen met bijvoorbeeld
tarieven.
Ook hier hebben we geen invuloefening van gemaakt, omdat het verdienmodel per project er geheel
anders uit kan zien.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards