ivntoelichtingfinancien

advertisement
IVN EIJSDEN
concept 05.03.2015
Toelichtingen realiteit inkomsten / uitgaven 2014 en begroting 2015.
1. Realiteit Inkomsten 2014.
De realiteit volgt de begroting. De contributie inkomsten dalen, o.a. door afname aantal
leden. De post diversen wordt gevormd door restitutie opgezegde verzekering gebouw en
toevallige baten ad 75 euro van de Werkgroep Vogels. Voor het projekt Mescher Ommetje,
realisatie in 2015, kwamen al 950 euro binnen.
2. Begroting inkomsten 2015.
Contributie inkomsten begroot zoals afgelopen jaren. Donatie Stichting Dier in Nood is al
binnen, evenals 2005 euro voor Mescher Ommetje.
3. Realiteit Uitgaven 2014.
De standaarduitgaven zijn nagenoeg binnen de begroting gebleven. De jaarafsluiting vond
niet plaats in de Dassenburcht. Dat betekende catering tegen commerciële prijzen. Het
bestuur besloot dit éénmalig te doen. Kosten staan bij gebouw. WG Lezingen zag zich
genoodzaakt een nieuwe beamer aan te schaffen. De Werkgroep Vogels had 75 euro extra
kosten waartegenover ook inkomsten van die grootte stonden. Ter ondersteuning van het
project Heimans Week werden 15 boekjes (120 euro) aangeschaft die voor PR gebruikt zijn
c.q. kunnen worden.
4. Begroting uitgaven 2015.
De standaard uitgaven werden begroot conform gebruikelijk in de afgelopen jaren.
Voor de jaarlijkse natuurwerkdag, deze keer op de Waardhoff, wordt 100 euro begroot.
Voor het Ommetje Mesch is het bedrag begroot dat al binnen is uit 2014 en eerste maanden
van 2015. Inclusief een door het bestuur toegezegde bijdrage van 400 euro door de afdeling.
Mochten er verdere ontwikkelingen komen in het betrekken van een nieuwe vaste locatie
voor de afdeling dan zullen de daar aan verbonden kosten komen uit het opgebouwd eigen
vermogen.
Download