De sector *zorgboerderij

advertisement
De sector
“zorgboerderij”
GESCHIEDENIS, CIJFERS EN TOEKOMST
Geschiedenis
- Niets nieuws; van oudsher waren boerderijen al een plek waar mensen “waarmee iets was” welkom
waren om mee te helpen.
- Agrarisch werk is; buiten zijn, regelmaat, hard werken, zorgen voor planten en dieren, leven met de
seizoenen, samen werken en samen leven
- Ontwikkeling gaat heel hard de laatste jaren; aan de ene kant door de veranderingen in de zorg, aan
de andere kant doordat boeren op zoek zijn naar andere (aanvullende) inkomsten.
Ontwikkeling in Nederland
Welke bedrijven bieden zorg aan?
- Binnen elke bedrijfsvorm mogelijk; van akkerbouw tot varkenshouderij
-Van oudsher was zorg iets voor biologisch-dynamische bedrijven en biologische bedrijven, maar
tegenwoordig is dat onderscheid bijna niet zichtbaar. De meeste zorgbedrijven zijn gangbare
agrarische bedrijven met extra zorg voor mensen.
Welke vormen van zorg zijn er?
- Dagbesteding; mensen komen overdag een dagdeel of dag meewerken
- Combinatie van wonen en werken; mensen werken en wonen (tijdelijk) op het bedrijf
- Arbeidstoeleiding; mensen komen voor een traject op het bedrijf, om de weg naar de
arbeidsmarkt weer te vinden.
- Logeren; een weekendopvang of juist gedurende een aantal dagen in de week verblijven
mensen dag en nacht op het bedrijf.
- http://landbouwzorg.nl/wmo/
Zes typen bedrijven; tussen zorg en
landbouw
Type 1; Het bedrijf staat open voor deelnemers op het bedrijf. Ze kunnen er in contact komen met
dieren, deelgenoot zijn van de sfeer op de boerderij en op vrijwillige basis meehelpen als hulpboer.
De zorgboer verricht zijn dagelijkse werkzaamheden, de aanwezigheid van deelnemers vraagt
minimale aandacht. De begeleiding ligt bij externe begeleiders. Voorzieningen zijn gericht op
veiligheid.
Type 2; Een efficiënt productiebedrijf waar drie of vier deelnemers de boer helpen bij het uitvoeren
van de dagelijkse werkzaamheden. De deelnemers kunnen redelijk zelfstandig werken en worden
door de boer begeleid. De agrarische activiteiten zijn de belangrijkste inkomsten. Aanpassingen in
bedrijfsvoering zijn minimaal.
Type 3; Een efficiënt productiebedrijf waarbij de zorgtak enigszins is verweven met de productietak.
Tijdens de dagelijkse werkzaamheden hebben de deelnemers meer dan een toeziend oog nodig.
Meestal neemt de vrouw van de boer deze taak op zich. Aanpassingen zoals een kantine en een
sanitair zijn aanwezig. Minder commerciële takken zoals een moestuin of een geitenweide worden
ontwikkeld.
Zes typen bedrijven; tussen zorg en
landbouw 2
- Type 4; Een bedrijf waarbij in het productiegedeelte zodanige aanpassingen zijn gemaakt dat
deelnemers optimaal kunnen deelnemen aan het proces. Toch blijft een efficiënte landbouwproductie een belangrijk doel. Er zijn meer dan zes deelnemers, de zorg is in handen van de
zorgboer en externe begeleiders. De inkomsten uit zorg en landbouw zijn ongeveer gelijk.
- Type 5; Een agrarisch bedrijf waarbij de zorg centraal staat en het productiegedeelte daarop
helemaal aangepast is. Veel tijd en aandacht gaat naar het ontwikkelen van een gevarieerd
werkaanbod voor de deelnemers. Er zijn meer dan zes deelnemers, de begeleiding ligt bij
externen en de zorgboer kan daar deel van uitmaken. De inkomsten komen uit de zorg, de
argrarische tak is meestal slechts kostendekkend.
- Type 6; De boerderij is onderdeel van een zorginstelling. Zorg staat centraal en het
productieproces is aangepast voor de deelnemers, agrarische productie is geen doel. De
inkomsten komen uit de zorg en landbouw is een middel om zorg te bieden.
http://www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=56&hb=102
Kosten?
- De zorgboerderij kost geld voor de “hulpboer”
- Prijs verschilt per bedrijf en manier van zorg
- Wordt betaald uit PGB (persoonsgebonden budget)
Kwaliteitswaarborg
- Keurmerk voor zorgboerderijen
Boerderijen die het keurmerk hebben voldoen aan de volgende eisen:
- kwaliteitswet zorginstellingen
- ARBO wet
- Wet klachtenrecht
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen
http://www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=58
Voorbeelden
Dagbesteding met ouderen
https://www.youtube.com/watch?v=abZNd-z19TQ
Wonen en werken op de Novalis hoeve
https://www.youtube.com/watch?v=tCBjl69c_0E
Welk type bedrijven zijn dit?
De sector “zorgboerderij”
Vragen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards