Info voor festivals - Steen Impresariaat

advertisement
OERKEST
Oerkest is een korte voorstelling gemaakt voor theaterfestivals. Een theater snack waarin
we met verschillende middelen een verhaal vertellen en presenteren als een samenhangend
geheel. In het project wordt de door Fort van de Verbeelding ontwikkelde methode om met
grote groepen mensen muziek te maken gekoppeld aan de volgende elementen:
2 multi instrumentalisten/dirigenten
Een animatie/video film
Een goed en spannend verhaal
Coole muziek instrumenten
In Oerkest worden alle bezoekers muzikant voor 25 minuten. Ze vinden zich binnen 1
minuut terug in een dynamisch orkest dat razendsnel leert, reageert op de dirigenten en de
beelden. Er wordt gemusiceert op bijzondere instrumenten. Het dak gaat eraf. Juist op het
moment dat je denkt dat dit het is, blijkt de voorstelling uiteindelijk over stilte te gaan.
Het Verhaal
Het verhaal dat wordt geschreven door Tommie Freke is geworteld in de hedendaagse
populaire verhaal cultuur. Rap, gesproken woord, rauw, expressief, eerlijk en ontdaan van
franje. In de voorstelling Oerkest gaan we samen met ons publiek op zoek naar geluid,
muziek, ruis, herrie, gebonk, getetter, ritmiek, tonaliteit, swing, lyriek en stilte.
De wereld anno 2012 is gevuld met geluid zonder dat we er onszelf bewust van zijn.
Een paar voorbeelden:
De grondtoon van de Aarde is de La oftewel de F maar dan 19 octaven lager dan ons
gehoor kan horen. Als er een hele zware aardbeving is geweest kan men de nagalm van de
aarde nog wekenlang registreren met een gevoelige seismograaf.
Voor 1860 was er op onze wereld alleen live geluid. Geluidsdragers bestonden nog niet. Al
het geluid dat men hoorde was lokaal geluid en omgevingsgeluid. De smid die smeedt, de
kar die ratelt, de koe die loeit, enzovoorts.
Na de 1e wereldoorlog in de ‘roaring twenties’ gingen de eerste RCA radio’s als warme
broodjes over de toonbank. En met de komst van de transistor in de jaren ‘50 was er geen
houden meer aan, een nieuw medium was geboren.
1
Ruimteschip Voyager 1 heeft een gouden grammofoonplaat met geluid afkomstig van de
aarde bij zich. Bedoeld als boodschap aan buitenaardse beschavingen bevat hij o.a.
gamelanmuziek van Mangkoenegara IV uit Indonesië en Beethovens 5e Symfonie.
De 1e Scene
Je komt de tent binnen. Op het videoscherm zie je een zwart gat. Je wordt naar een plaats
geleidt waar een vreemdsoortig muziekinstrument staat. Door middel van een korte
hilarische instructie wordt je wegwijs gemaakt met het instrumentarium. Op commando
volgt een geluidsopbouw die uitmond in een krankzinnige kakafonie. Tot de video een
enorme ontploffing vertoont. Het volgende moment doet de publieksdirigent een grootse
beweging voor en gebaart het publiek hem te publieksorkest hem te volgen. Hierdoor volgt
een oorverdovende stilte!
In het volgende beeld zien we de duizelingwekkende beelden van het uitdijende heelal en
komen we aan bij planeet Aarde. Het 1e blaasonstrument is de balonnofoon. De dirigent
geeft aan dat deze instrumenten bespeeld gaan worden. De ruimte vult zich met het geluid,
een drone doorlopend langerekt, laag en vol. De voorstelling is begonnen.
Video
Het verhaal wordt verteld, gerapt, gezongen en verbeeld. Video heeft in Oerkest een
tweedelige functie. De video ondersteunt de dirigent in het geven van cues aan het
publieksorkest. Door middel van video animatie wordt het instrument uitgebeeld. En kan
het publiek worden ge-cued.
Video geeft het verhaal een beeldende laag en kunnen op deze manier extra verdieping en
ondersteuning geven. Langrekte shots van archetype beelden die het verhaal versterken
zijn bv. video opname vanuit ruimtestation ISS vliegend over de aarde in de 1e scene. Of
bijzondere animatie film die een Monty Python achtige kwaliteit hebben.
Opstelling
Oerkest is een muziektheater voorstelling van 25 minuten gespeeld door 2 musici en het
publieksorkest. Het publiek komt de voorstellingstent binnen en wordt naar een vooraf
gemarkeerde plek geleid. Op deze plek staan 2 instrumenten per persoon. We creëren 5
instrumentgroepen. Een instrumentgroep bestaan uit maximaal 8 personen. Het publiek
staat in een carré opstelling. De muzikanten/dirigenten staat in het midden. Aan de
achterwand hangt een groot videoscherm. De tent is goed uitgelicht.
De makers
Tommie Freke: Musicus, theatermaker, componist en artistiek leider van Oerkest
Ted van Leeuwen: Musicus, theatermaker, componist, bouwer
Dorothée Meddens: Filmmaker, video en kunstenaar.
Peter de Boer: Artistieke Leiding Fort van de Verbeelding
Karen Vonder: Zakelijke leiding
Marie Christine Op den Kelder: Locatie productie
Judith Lodewijks: Productie leiding
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards