Extra-oefeningen op interferentie

advertisement
Extra-oefeningen op interferentie
1. Bij de onderstaande interferentiefiguur is het wegverschil tussen elk van beide bronnen en
een willekeurig punt op de lijn m1 gelijk aan:
(In onderstaande figuur is m= maximum en u = uitdoving)
a. 3λ/2
b. λ/2
c. λ
d. 2λ
d. λ/4
2. Twee geluidsbronnen S en S’ trillen in fase. De frequentie van beide is 1,00.104 Hz. Ze
staan 30 cm van elkaar. Iemand loopt met een microfoon langs een lijn evenwijdig aan
SS’ op een afstand van 2,00 m. De snelheid van het geluid is 340 m/s
(zie nevenstaande fig.)
a. Licht toe waarom de geluidssterkte in P maximaal is.
b. Op een bepaalde afstand van P hoort zij voor het eerst
een minimale geluidssterkte. Hoe groot is dan het weglengteverschil van haar oor tot beide bronnen uitgedrukt
in λ en uitgedrukt in meter?
c. Op een gegeven moment staat ze recht voor één van
beide luidsprekers. Bepaal of ze daar een knoop, een buik
of geen van beide aantreft.
d. Waarom wordt gesproken over een “minimum” en niet
over volledige uitdoving? Verklaar.
3. Twee luidsprekers zijn in fase aangesloten op een toongenerator. De
voortplantingssnelheid van het geluid is 340 m/s (zie nevenstaande fig.).
a. Als je van punt M naar B loopt , hoor je afwisselend
versterking en uitdoving van het geluid. Verklaar dit.
b. In B wordt voor de 2de keer na M versterking gehoord.
Hoe groot is het wegverschil L1B - L2B, uitgedrukt in de
golflengte van het geluid?
c. Bereken de golflengte.
d. Bereken de frequentie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards