Atomen

advertisement
Geluid
4.2 Geluid & Trillingen
Het springtouw
Als je het touw rond draait
ontstaat een halve golf.
Draai het touw sneller rond ontstaat geluid.
Trilling
Geluid is een trilling.
Voortplanting van geluid
Geluid beweegt op de zelfde manier
als golfjes water.
Uitrekking en samendrukking
• Geluid ontstaat door verdikkingen en verdunningen
van moleculen.
• Dit veroorzaakt een drukverschil die bijvoorbeeld het
trommelvlies heen en weer doet bewegen.
Geluid
Voor geluid hebben we nodig:
Medium
Veroorzaakt
geluid.
transport
geluid.
ontvanger
ontvangt
Geluid.
Muziek 1
De lengte van een snaar
of luchtkolom is:
Viool
Hoge tonen
Gitaar
Midden tonen
Contrabas
Lage tonen
Muziek 2
De spanning van een snaar:
• Losser =>lagere toon.
• strakker, => een hogere toon.
Muziek 3
Dikkere snaar: lage toon
Dunnere snaar: hoge toon
4.3 Geluidsnelheid / Echo
Kunnen reken met
geluidsnelheid.
Licht en geluidsnelheid
• Denk maar aan onweer
• De flits is met 300.000.000 m/s bij je oog
• De donder met 343 m/s
• Als je het aantal seconden tussen de flits en de
donder weet kan je uitrekenen hoe ver de bliksem
weg is. (vuistregel elke 3 sec ongeveer 1 km)
• Een plek waar je de geluidssnelheid ervaart
is bij een echo.
• Het geluid legt dan een weg
af van je mond tot beneden
en weerkaatst terug naar je oor.
Elk medium heeft zijn eigen
geluidsnelheid.
Lucht 243 m/s
s = …..m
v = 243 m/s
t = …..s
4.4 geluidsterkte
geluidssterkte
• Geluidssterkte wordt bepaald door:
– amplitude. (max uitwijking t.o.v. evenwichtstand)
– afstand tussen bron en ontvanger.
– Een mens is ook voor bepaalde frequenties
gevoeliger dan voor andere. Deze klinken dan ook
harder.
geluidsterkte
• Geluidssterkte drukken we uit in dB
• Geluidsterkte hoe wij het als mens ervaren
drukken we uit in dB(a)
Geluidsterkte en rekenregel
• Hiernaast zie je één overzicht van geluidsterkte in
verschillende situaties.
• Rekenregel:
– Bij een verdubbeling van het aantal bronnen
neem de geluidssterkte met 3 dB toe.
– Als het aantal bronnen halveert gaat er 3 dB af.
Geluidsterkte en gehoor
• Gevaar voor je oren krijg je als je te hard geluid
te lang op je oren hebt.
• 80 dB duurt langer voor je oren beschadigd zijn dan 100 dB
20 dB met een frequentie van 50 Hz hoor je niet.
20 dB met een frequentie van 200 Hz hoor je wel.
4.3 hoge en lage tonen
Trillingstijd
• Trillingstijd of periodetijd:
de tijd van een trilling
T in s
Frequentie
Frequentie:
Aantal trillingen in 1 sec
frequentie in Hertz
f
in Hz
Formule 1
𝑇𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 =
𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒 =
1
𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒
1
𝑇𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑
𝑇=
1
𝑓
𝑓=
1
𝑇
Download