Atomen - betavakken.nl

advertisement
Geluid
Het springtouw
Als je het touw rond draait
ontstaat een halve golf.
Draai het touw sneller rond ontstaat geluid.
Trilling
• Geluid is een trilling.
Voortplanting van geluid
• Geluid beweegt op de zelfde manier als golfjes
water.
Uitrekking en samendrukking
• Geluid ontstaat door verdikkingen en verdunningen
van moleculen.
• Dit veroorzaakt een drukverschil die bijvoorbeeld het
trommelvlies heen en weer doet bewegen.
Geluid
Voor geluid hebben we nodig:
 Bron
veroorzaakt geluid.
 Medium
transpoort van geluid.
 Ontvanger
ontvangt geluid.
Trillingstijd
• Trillingtijd of periodetijd:
de tijd van een trilling
T in s
Frequentie
Frequentie:
Aantal trillingen in 1 sec
frequentie in Hertz
f
in Hz
Formule 1
Snelheid van het geluid 1
• Net als in water verplaats een trilling met een
bepaalde snelheid door een stof.
• Geluidssnelheid is een stofeigenschap en kan
je vinden in de binas.
• In lucht bij 20 °C is v = 343 m/s
Snelheid van het geluid 2
• Met s, v en t kan je ook rekenen met geluid.
• Denk maar aan onweer
• De flits is met 300.000.000 m/s bij je oog
• De donder met 343 m/s
• Als je het aantal seconden tussen de flits en de
donder weet kan je uitrekenen hoe ver de bliksem
weg is. (vuistregel elke 3 sec ongeveer 1 km)
Echo
• Als de trilling een vast voorwerp raakt dan
wordt de trilling weerkaatst als een stuiterbal
tegen een muur. Dit effect noemen we echo.
Muziek 1
De lengte van een snaar
of luchtkolom is:
Viool
Hoge tonen
Gitaar
Midden tonen
Contrabas
Lage tonen
Muziek 2
De spanning van een snaar:
• Losser =>lagere toon.
• strakker, => een hogere toon.
Muziek 3
Dikkere snaar: lage toon
Dunnere snaar: hoge toon
geluidssterkte
• Geluidssterkte wordt bepaald door:
amplitude.
– afstand tussen bron en ontvanger.
–
– Een mens is voor bepaalde frequenties gevoeliger.
Deze klinken dan ook harder.
geluidsterkte
• Geluidssterkte drukken we uit in dB
• Geluidsterkte hoe wij het als mens ervaren
drukken we uit in dB(a)
Geluidsterkte en rekenregel
• Geluidsterkte in verschillende situaties.
• Rekenregel:
– Bij een verdubbeling van het aantal bronnen
neem de geluidssterkte met 3 dB toe.
– Als het aantal bronnen halveert gaat er 3 dB af.
Geluidsterkte en gehoor
• te hard geluid te lang op je oren gevaar.
• 80 dB duurt langer voor je oren beschadigd zijn dan 100 dB
20 dB met een frequentie van 50 Hz hoor je niet.
20 dB met een frequentie van 200 Hz hoor je wel.
Download