Rekenvoorbeeld 1+2 blz. 203

advertisement
HOORBARE TRILLING – 5.1 – BEGRIJPEN
Geluid
Een hoorbare trilling
Geluidsbron
- Voorwerpen die geluid
opwekken.
- Ze brengen de lucht in trilling
- Het aantal trillingen per
seconde
- Hoe meer trillingen per seconde
hoe hoger de toon
Oscillogram
- Een grafiek van een
geluidstrilling
- Grootte uitwijking bepaald
volume van de toon
- Aantal trillingen bepaald
toonhoogte
Trillingstijd
Hoe lang één trilling duurt
Amplitude
De maximale uitwijking van een
trilling
HOORBARE TRILLING – 5.1 – BEREKENEN
T
- Symbool voor trillingstijd
- De eenheid is s (sec)
- 1 s = 1000 ms
- 1 ms = 0,001 s
Rekenvoorbeeld 1+2 blz. 203
f
- Symbool voor frequentie
- De eenheid is Hertz (Hz)
- 1 kHz = 1000 Hz
- 1 Hz = 0,001 kHz
1
Formule frequentie en trillingstijd
- 𝑓=
𝑇
Rekenvoorbeeld 3 blz. 203
1
- 𝑇=
𝑓
DE SNELHEID VAN HET GELUID – 5.2 – BEGRIJPEN
Voortplanting
De verspreiding van het geluid door
de ruimte
Geluidssnelheid
De snelheid waarmee het geluid zich
voortplant
Tussenstof
- Geluid kan zich alleen maar
verplaatsen met een tussen stof
- Als er niets is (vacuüm) is er
geen geluid
- Word bepaald door de soort en
temperatuur van de tussenstof
Lucht van 20 graden
- 343 m/s
- Hoe warmer de lucht hoe
sneller
Vloeistoffen en vaste stoffen
- Sneller dan in lucht
- Zachte vaste stoffen (rubber)
hebben een lagere snelheid dan
hard materiaal (staal)
- Zeewater = 1500 m/s
- Staal = 5000 m/s
Echo
- Geluid dat weerkaatst wordt en
bij je terug komt
- Wordt gebruikt om in je
lichaam te kijken met een
echoapparaat
DE SNELHEID VAN HET GELUID – 5.2 – BEREKENEN
Tijd berekenen met geluid
Afstand die het geluid aflegt in meters
delen door de geluidssnelheid
Rekenvoorbeeld 1+3 blz. 214
Afstand berekenen met geluid
De tijd waarmee de echo terug komt
in seconden vermenigvuldigen met de
geluidssnelheid, dat moet je delen
door twee
Rekenvoorbeeld 2 blz. 215
OOR EN GEHOOR – 5.3 – BEGRIJPEN
Frequentie bereik menselijk oor
Hoort tonen van 20 Hz tot 20.000 Hz
Subsone tonen
- Lage tonen die mensen niet
kunnen horen
- Lager dan 20 Hz
Ultrasone tonen
- Hoge tonen die mensen niet
kunnen horen
- Hoger dan 20.000 Hz
Snelheid van geluid
Werking van een oor
Slakkenhuis
Lawaaidoofheid
Stembereik
Letters
Toonladder
OOR EN GEHOOR – 5.3 – BEREKENEN
Decibel (dB)
Geluidssterkte
 Geluidstrilling
 Trommelvlies
 Trommelvlies gaat trilling
 Gehoorbeentjes geven trilling
door
 Slakkenhuis
 Zenuwcellen
 Hersenen
- Gevuld met vloeistof
- Bedekt met kleine trilhaartjes
- Verschillende gebieden met
trilhaartjes trillen bij
verschillende frequenties
- Hoe dieper in het slakkenhuis,
hoe lager de frequentie
- Trilhaartjes in een bepaald
gebied zijn beschadigd
- Je kunt die frequentie niet meer
horen
- De haartjes kunnen zich niet
altijd meer herstellen
- Het frequentie bereik van je
stem
- Hoogste vrouwenstem = 1100
Hz
- Laagste mannen stem = 80 Hz
- Mensen die hoge tonen niet
goed meer horen  p, t, k, f en
s moeilijk te onderscheiden
- Je moet tot 3.000 Hz kunnen
horen om die goed te kunnen
verstaan
- 220 Hz = A
- Toon met dubbele frequentie is
letter1 (bijv. A1)
- Toon met dubbele frequentie
van letter1 is letter2 (bijv. A2)
Eenheid voor geluidssterkte
Hoe hard een geluid is
Gehoordrempel
140 dB
80 – 140 dB
dB schaal
Gehoortest
Audiogram
30 dB gehoorverlies
Lawaaidoofheid
- Zachtste geluid dat mensen
kunnen horen
- 0 dB
- Geluidssterkte waarbij je oren
pijn doen
- Je krijgt dan acute beschadiging
aan de trilhaartjes
Geleidelijke beschadiging van je
trilhaartjes
Voor elke stap van 10 decibel zijn er
10 keer zo veel geluidsbronnen nodig
Rekenvoorbeeld 1 blz. 227
Een meting welke geluidssterkte je
nog net kunt horen
Grafiek waarin het gehoorverlies
wordt weergegeven
Je hebt problemen om andere
mensen te kunnen verstaan
- Ontstaat bij een te lange
blootstelling aan een geluid
boven de 80 dB
- Hoe harder het geluid hoe
eerder het schade optreed
Download