begrip Wat is het Voorbeeld decibel De eenheid van geluidssterkte

advertisement
begrip
decibel
decibelschaal
echo
frequentie
frequentiebereik
gehoorbeschadiging
gehoordrempel
Wat is het
De eenheid van geluidssterkte met als afkorting
kleine letter d, grote letter B.
Een bijzondere schaalverdelingen waarbij geldt:
geluid x 2 = + 3 dB
Wanneer het geluid terugkomt bij zijn bron.
Opgaven over echo moet je goed lezen!
Aantal trillingen per seconde en een ander woord
voor toonhoogte. Eenheid is hertz
gehoorgrens
Alle frequenties die gehoord of gemaakt kunnen
worden door mensen, dieren of apparaten
Wanneer je minder hoort door te lang naar te hard
geluid te luisteren
De geluidssterkte waarbij je een geluid nét begint
te horen. Zachter en je hoort het niet.
De grenzen van wat je oor nog net kan horen.
geluid
geluidsbron
Luchtdrukverschillen die we kunnen horen.
Alles dat geluid maakt
geluidsgolf
De manier waarop geluid zich verplaatst.
Geluidsgolven hebben een bepaalde snelheid
Ander woord voor geluidssterkte
Wanneer je last hebt van andermans geluid
geluidsniveau
geluidsoverlast
geluidssnelheid
voortplantingssnelheid
geluidssterkte
hinderlijk geluid
klankkast
ontvanger
oscilloscoop
pijngrens
ruststand
snaar
toonhoogte
trillen
1 trilling
trillingstijd
tussenstof
uitwijking
De snelheid van geluidsgolven. Dit is door elke stof
anders en kun je vinden in Binas
Ander woord voor geluidssnelheid
Voorbeeld
De geluidssterkte van een rustig gesprek
is 60 dB
Als 1 trompet 70 dB maakt, dan maken 2
trompetten 73 dB
Echoput, sonarboot, vleermuis
440 Hz betekent 440 trillingen per
seconde. Deze toon is lager dan een toon
van 800 Hz.
Het frequentiebereik van jonge
mensenoren is 20-20.000 Hz
doof worden door te vaak naar de disco
te gaan
Als iemand te zachtjes praat hoor je
hem/haar niet.
De gehoordrempel en het
frequentiebereik zijn grenzen
muziek, praten, …
stemband, muziekinstrument, stemvork,
vuurwerk
Wordt in Binas gebruikt
Buren die de muziek te hard hebben,
druk verkeer
De geluidssnelheid door lucht is 343
meter per seconde
Wordt in Binas gebruikt
De grootheid voor hoe hard een geluid klinkt.
Een 70dB klinkt harder dan 50dB
Meten we in decibel.
Geluid dat iemand vervelend vindt. Dit is voor
Mijn muziek kan voor een ander als
iedereen anders
vervelend klinken
Een open ruimte om het geluid harder te laten
In veel muziekinstrumenten en onder de
klinken
stemvork
Alles dat geluid kan horen, waarnemen of
mensen, dieren, apparaten zoals
opnemen.
microfoon in de telefoon
Een apparaat om geluidsgolven zichtbaar te maken. Een puntje beweegt snel over een beeld
heen en weer en volgt trillingen in een microfoon.
De geluidssterkte waarbij geluid pijn aan de oren
Bij de meeste tonen ligt de pijngrens rond
gaat doen. Bij deze grens ontstaat direct
de 130 dB
permanente gehoorbeschadiging.
De stand waarin een trillend voorwerp komt als hij Bij een slinger is dit precies verticaal
stopt met trillen.
een stuk touw of metaal om tonen mee te maken. Hoe strakker, dunner of korter de snaar hoe
hoger het geluid.
Hoe hoog een geluid klinkt. Dit hangt af van de
Een viool klinkt meestal hoger dan een
frequentie die we meten in hertz
contrabas
Heen en weer bewegen
geluidsbronnen
Één keer heen en één keer terug
De tijd die nodig is voor een voorwerp om één keer Dit heb je bij de slingerproef steeds
te trillen.
gemeten
De stof die zit tussen bron en ontvanger
In de klas is dat (bijna) altijd lucht
De afstand tussen een trillend voorwerp en zijn
Bij de slingerproef heb je die steeds
ruststand
veranderd.
Download