opdracht

advertisement
Geluid derde klas VMBO WEBQUEST
OPDRACHT
Eerst wat meer deskundig worden.
De volgende vragen moet je straks kunnen beantwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wat is geluid?
Wanneer is geluid onhoorbaar?
Hoe werkt een oor?
Wat is jouw onder-, en bovengrens?
Op wat voor manier kun je doof worden?
Hoe meet men gehoorbeschadiging?
Hoe meet men geluidssterkte?
Wat is de geluidssterkte van jouw MP3-speler?
Je gaat een werkstuk maken die met geluid te maken heeft.
Mogelijke onderwerpen.
 Dieren en geluid.
 Doofheid.
 Geluidsversterking, akoestisch.
 Geluidsversterking, elektrisch.
 MP3-tjes, kwaliteitsnormen.
 Geluidsoverlast.
 Geluidstransport.
 Muziekinstrumenten.
 De menselijke stem.
 Java-applets over geluid.
 Döppler effect.
 “Sneller dan het geluid”
 ………………………………bedenk zelf wat………….
Terug naar MENU
Ga door naar de WERKWIJZER.
Download