In moderne koelapparaten wordt gebruikt gemaakt van een

advertisement
Geachte gebruiker,
Wij danken u hartelijk voor de aanschaf van een M-System koelapparaat en wensen u vele
jaren plezier en gemak van het apparaat.
Voor het gebruik willen wij op de volgende punten wijzen.
In moderne koelapparaten wordt gebruikt gemaakt van een milieuvriendelijk koelmiddel. Dit
koelmiddel is in koude toestand, onder hoge druk vloeibaar. Om warmte uit de koelruimte te
kunnen onttrekken, moet het koelmiddel op een gegeven moment gasvormig worden. Daarom
wordt het door een nauwe doorgang in een grote ruimte geperst. Hierbij is een sissend geluid
hoorbaar, met op de achtergrond een borrelend geluid. Dit borrelende geluid wordt
veroorzaakt door het koken van het koelmiddel. Alle vloeistoffen die tot gasvormigheid
worden gebracht, zullen zij op een zeker moment gaan koken. Het geluid, dat dit met zich
meebrengt is volstrekt normaal. Bij de oude, milieuonvriendelijke koelmiddelen was dit ook
hoorbaar, maar klonk het als gevolg van andere drukverhoudingen anders.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards