Wanneer is het geluid te hard?

advertisement
Wanneer is het geluid te hard?
Als je te lang wordt blootgesteld aan harde geluiden, kun je gehoorschade
oplopen. Maar hoe weet je of je gevaar loopt?
Iedereen heeft weleens last van lawaai. Denk maar aan een overvliegende straaljager of
een gaatje boren in een muur. Zolang de overlast niet te lang aanhoudt, is er niets aan
de hand. Gehoorbeschadiging ontstaat wanneer een bepaald geluidsniveau gedurende
minimaal een bepaalde periode aanhoudt. Gehoorschade is een van de belangrijkste
beroepsziekten in Nederland.
Ook werken met kinderen kan gehoor beschadigen. Misschien ben je weleens betrokken
bij evenementen, zoals kinderdisco’s, concerten, repetities en uitvoeringen. Dan ben je
blootgesteld aan hard geluid. Als dat te lang duurt, kun je last krijgen van oorsuizen,
lawaaidoofheid (gehoorverlies) en/of overgevoeligheid voor geluid
Schadelijk geluid
Geluidsniveaus worden uitgedrukt in dB(A), waarbij dB staat voor decibellen. (A) staat
voor A-filter: bij geluidsmetingen wordt dan een elektronisch filter gebruikt dat op
dezelfde wijze geluid weergeeft als het menselijk oor. Het menselijk oor heeft namelijk
een natuurlijk filter waardoor we niet alles waar kunnen nemen. Geluid boven de 80
dB(A) is schadelijk, mits iemand er acht uur per dag, vijf dagen per week aan wordt
blootgesteld. Hoe harder het geluid, hoe minder lang iemand er aan blootgesteld kan
worden. Zie de tabellen daarover (link naar bijlage).
Bepalen van lawaai
Een handige vuistregel is: moet je met iemand op ongeveer 1 meter afstand met
stemverheffing praten, dan is het geluid om je heen waarschijnlijk harder dan 80 dB(A).
Wil je dit zeker weten? Dan kun je een eenvoudige geluidmeter aanschaffen. Laat je
hierbij adviseren door een deskundige (bijv. akoesticus of arbeidshygiënist) .
Links





naar
Checklist geluidshinder kinderopvang
Tabellen over geluidsniveaus
Volledige artikel ‘Versterkt geluid bij evenementen en projecten’.
Link naar Arbocatalogus Podiumkunsten
Link naar Arbocatalogus Kunsteducatie
Tabellen geluidsniveaus (bijlage bij artikel 1)
In onderstaande tabel een overzicht met voorbeelden van geluidsniveaus en hoelang je
er maximaal aan blootgesteld kunt worden.
dB(A)
Geluidbron
45-55
Een gewoon gesprek met iemand naast je
60-70
Rustige muziek op de achtergrond
75-85
Muziek, wat meer op de voorgrond
80
Kiestoon van je telefoon (dicht bij je oor)
85
Straatgeluid in de stad, gehoord vanuit de auto met de ramen
open
94
Gemiddelde privé stereo-installatie op standje 5
105-120
Versterkte rockmuziek op korte afstand van de luidsprekers
107
Een elektrische- of motorzaagmachine
110
Een cirkelzaag
120-137
Pieken van een symfonieorkest
140
Straalmotor van een vliegtuig op 30 meter afstand
150
Een piek vlak voor de speakers bij rockmuziek
In onderstaande tabel een overzicht van hoelang je maximaal aan blootgesteld kunt
worden aan een bepaald geluidsniveau.
dB(A)
Maximale veilige blootstellingduur
per dag
80
8 uur (een normale werkdag)
83
4 uur
86
2 uur
89
1 uur
92
Half uur
95
Kwartier
98
7,5 minuten
101
3,75 minuten
Download