Ontstaan van geluid

advertisement
Ontstaan van geluid
De vraag
Hoe ontstaat geluid?
Guus de Boer, groep 3B, ODS De Starter, Groningen
Het antwoord
Geluid ontstaat door het trillen van de lucht. Als je bijvoorbeeld op een trommel slaat, zie
je het trommelvel bewegen. Daardoor ontstaan er kleine veranderingen in de luchtdruk
waardoor de lucht begint te trillen. Geluid verplaatst zich door de lucht via geluidsgolven,
net zoals water zich verplaatst via watergolven. Wij mensen kunnen deze geluiden
opvangen met het trommelvlies van het oor (eigenlijk net zoals een trommelvel) dat dan
gaat trillen. Het gehoororgaan verwerkt die trillingen tot signalen en in de hersenen
worden deze signalen vertaald in geluiden die wij kennen.
Met vriendelijke groet,
Gammasteunpunt
Rijksuniversiteit Groningen
Download