Elk geluid - Nieuw Lied

advertisement
Elk geluid
Elk geluid dat wij maken,
elke snaar die wij raken,
elke ster aan de hemel is voor U.
Elk seizoen van ons leven,
elk talent dat wij kregen,
al ons goud en ons zilver is voor U.
U was er altijd, God van de eeuwen.
U schiep de lichten in de nacht. U komt met kracht
Refrein:
Wij buigen neer en geven glorie.
U bent de Heer:
het draait om U.
U richt ons op,
en laat ons dansen,
o Zoon van God,
de Morgenster.
Variatie:
De hemel juicht en bergen buigen.
‘Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen
werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God’. (uit
Handelingen 4)
tekst en muziek: Gerald Troost
Download