Geluid - antwoordblad

advertisement
Herhaling Ω groep 6 Ω Geluid (blad 1)
Naam:
Zoek de pagina in het lesboek.
Lees de tekst en bekijk de foto of tekening.
Maak dan de vraag.
pagina 45
1
Welke geluidsbronnen zie je op de tekening.
Zoek er vier.
1 Bijvoorbeeld: brommer
2 hond
3 vogel
4 drilboor
pagina 46 en 47
2
Welke zin gaat over echoscopie?
❍ Als je in een put roept, komt het geluid van je stem terug.
❍
x De dokter kan met echo in het lichaam kijken.
3
Wat gebruikt de dokter als hij een echo van een baby maakt?
De dokter maakt een echo met een taster en een computer.
Uit In vogelvlucht Ω thema 4 Ω © Uitgeverij Zwijsen B.V. Ω www.invogelvlucht.nl
Herhaling Ω groep 6 Ω Geluid (blad 2)
Naam:
pagina 48 en 49
4
Vul in:
Geluid is trillende
lucht.
De drie botjes in het oor zijn hamer, aambeeld
en stijgbeugel
.
Als het trommelvlies
trilt gaan de drie botjes meetrillen.
De haartjes in het slakkenhuis
gaan trillen.
Kleine haartjes trillen met hoge
tonen.
Lange, dikke haartjes trillen met lage
tonen.
De gehoorzenuw
geeft aan de hersenen door welke haartjes trillen.
Zo herkennen onze hersenen verschillende geluiden.
Uit In vogelvlucht Ω thema 4 Ω © Uitgeverij Zwijsen B.V. Ω www.invogelvlucht.nl
Download