Geen diatitel

advertisement
Cochleaire implantatie en
logopedie
Nancy de Ruiter- Flokstra
Logopediste NSDSK
[email protected]
• Het cochleaire implantaat
• Het CI-team
• Revalidatie en logopedie
Het Cochleaire Implantaat
•
•
•
•
Het oor
Hoe een CI werkt
De verschillende onderdelen
25 jaar CI in Nederland
Hoe een CI werkt
• De geluidsprocessor
Vangt geluidsgolven op
en zet deze om in een digitale code.
• De zendspoel
Stuurt het digitaal gecodeerd geluid van de
geluidsprocessor naar het implantaat.
• Het implantaat
Zet het digitaal
gecodeerd geluid om
in elektrische
impulsen en stuurt
deze langs de
elektrodebundel, die
zich in het
slakkenhuis
(binnenoor) bevindt.
• De gehoorzenuw
De elektroden van het
implantaat stimuleren
de gehoorzenuw in
het slakkenhuis, die
de signalen
doorstuurt naar de
hersenen waar ze als
geluid worden
geïnterpreteerd.
• De
afstandsbediening
Je bedient het gehoor
via de
afstandsbediening of
direct vanuit de
geluidsprocessor.
• www.cochlear.com
Het CI team
• 8 verschillende CI teams in Nederland
• Van aanmelding tot nazorg
•
•
•
•
•
•
•
•
CINN in Groningen
VUmc in Amsterdam
AMC in Amsterdam
Zorggroep CI UMC
Utrecht
CIRCLE in Leiden
CI team Nijmegen
Erasmus MC Rotterdam
Zuid-Oost-Nederland in
Maastricht en
Hoensbroek
Van aanmelding tot nazorg
•
•
•
•
Informatie en adviesprocedure
Operatie
Revalidatie
Nazorg
Informatie en adviesprocedure
•
•
•
•
•
Aanmelding
KNO-onderzoek
Audiologisch onderzoek
Evenwichtsonderzoek
CT-scan en/of MRI-scan
operatie
• De voorbereiding
• Ziekenhuisopname en operatie
revalidatie
• Afregelsessies spraakprocessor
• Hoortrainingssessies
• Informatieve gesprekken
-inhoudelijk (hooropvoeding)
-technisch (werking apparatuur)
nazorg
• Na 1,2 en 3 jaar, daarna iedere 5 jaar
• Begeleiding op aanvraag
Revalidatie en logopedie
• Aspecten
• geluidgerichtheid
• stem en spraak
• communicatieve interactie
Geluidgerichtheid
•
•
•
•
•
•
•
•
dragen apparatuur
opmerken malfunctie processor
aanroepbaarheid
reactie en interesse in omgevingsgeluiden
reacties signaalgeluiden
discriminatie stemmen
discr.omgevingsgeluid - spraak
perceptie stemnuances
stem en spraak
•brabbelen
•bewust stemgeven
•zinvol stemgebruik
•reactie/oordeel stem van anderen
•uitspraak auditief te corrigeren
•spontane correctie uitspraak
•stem auditief te corrigeren
•spontaan aanpassen stemgebruik
communicatieve interactie
•reactie op stemgeluid
•communicatie met (on)bekenden
•auditief bepaald beurtgedrag
•storen van de communicatie
•last van storende geluiden
•betrokkenheid bij communicatie
•initiatiefname
auditieve feedback
auditieve feedback/
zelfcontrole ontwikkelen door:
•luisteren naar de ander;
•aangeven goed / fout;
•luisteren naar zichzelf;
•aangeven goed / fout;
•opzettelijke fout op aangegeven plaats;
•spontane correctie uitspraak.
oefening op 4 niveau’s
•detectie
•discriminatie
•identificatie
•spraakherkennen en spraakverstaan
detectie
• Onder detectie wordt verstaan het waarnemen
en ervaren van geluid, en het onderscheid
tussen “geluid” en “geen geluid”.
discriminatie
• In de fase van discriminatie gaat het om de gelijkenis en
het verschil tussen geluiden.
•
•
•
•
•
•
•
Duur van het geluid
Luidheid
Toonhoogte
Intonatie
Klankkleur
Ritme
Aaneengesloten of onderbroken
identificatie
• Identificatie is het niveau van betekenisgeving en
herkenning: kunnen aangeven welk geluid je
hoorde, het geluid benoemen en het herkennen
van geluid.
Spraakherkenning en spraakverstaan
• Op woordniveau, beginnend bij woorden die sterk van
elkaar verschillen tot woorden die erg op elkaar lijken.
• In gesloten set, half open set en open set.
• Variëren van afstand
• Oefenen met omgevingslawaai
• Telefoontraining
Nancy de Ruiter-Flokstra
Logopedist
Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
T (020) 574 59 45
F (020) 574 59 20
E [email protected]
I www.nsdsk.nl
Download