Vragen en antwoorden over de aangekondigde

advertisement
Vragen en antwoorden over de aangekondigde acties door vakbond FBZ

Waarom dreigen er acties?
Werknemers met een inkomen boven 100.000 euro kunnen voor het deel boven dat
bedrag niet meer belastingvriendelijk pensioen opbouwen. Ze eisen hiervoor
compensatie van werkgevers. Vakbond FBZ heeft hierom acties aangekondigd in de
vorm van zondagsdiensten.

Waar gaat het om?
Tot vorig jaar mocht over het volledige salaris op een belastingvriendelijke manier
pensioen opgebouwd worden. Dus ook als het salaris van de werknemer meer dan
100.000 euro bedraagt. Sinds 2015 is de wet aangepast en mag nog tot maximaal
100.000 euro inkomen belastingvriendelijk pensioen opgebouwd worden. Boven
100.000 euro moeten werknemers eventueel extra pensioen uit hun nettoloon
betalen. Zij vinden dat de werkgever hier aan mee moet betalen, omdat de werkgever
eerst meer pensioenpremie moest betalen. Maar werkgevers hebben dit geld niet
beschikbaar. De overheid stelt geld beschikbaar voor werkgevers om de
arbeidskosten te kunnen betalen. Doordat de opbouw van het pensioen nu
gemaximeerd is, krijgen werkgevers minder geld van de overheid voor de
arbeidskosten.

Wat vindt de werkgever van de acties?
GGZ Nederland is het niet eens met de acties. Tijdens de laatste cao-besprekingen is
er door GGZ Nederland en vakorganisaties gekozen voor een zo hoog mogelijke
algemene loonstijging voor al het personeel in de ggz. Hierdoor is er dus geen geld
meer beschikbaar om een compensatie te betalen voor de pensioenaftopping.

Waarom wordt er geen compensatie gegeven?
Er is simpelweg geen geld beschikbaar om de compensatie te financieren. Bovendien
stelt werkgeversvereniging GGZ Nederland dat er geen wettelijke verplichting tot
compensatie is.

Wat willen de werkgevers?
Brancheorganisatie GGZ Nederland heeft oog voor de gespannen
arbeidsmarktsituatie en wil met FBZ in gesprek hoe we de positie van psychiaters
kunnen versterken en verbeteren. FBZ houdt echter vast aan de eis van volledige en
structurele compensatie. Voor GGZ Nederland kan dat alleen in nieuwe cao
gesprekken, in samenhang met het arbeidsvoorwaardenpakket voor het volledige
personeel in de ggz
Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
Piet Mondriaanplein 25 • 3812 GZ Amersfoort • Postbus 830 • 3800 AV Amersfoort • T 033 460 89 00 • KVK 40483580
[email protected] • www.ggznederland.nl • IBAN: NL56 INGB 0687 2118 08 BIC: INGBNL2A • IBAN: NL08 ABNA 0408 3901 07 BIC: ABNANL2A
Download