Kijk uit met de participatiemaatschappij

advertisement
Kijk uit met de
participatiemaatschappij
Margo Trappenburg
Ypsiloncongres Assen
6 september 2014
De participatiesamenleving
De verzorgingsstaat
• Passieve solidariteit: belasting en premies
• Kwetsbare groepen in speciale instellingen
• Zorg voor kwetsbaren door professionals,
betaald door de staat
• Rechtsgelijkheid, professionele
indicatiestelling
Kritiek
•
•
•
•
Onpersoonlijk, bureaucratisch
Te duur
Te weinig zelfredzaamheid kwetsbare mensen
Leidt tot onverschilligheid tussen mensen
De participatiesamenleving
• Actieve solidariteit: naastenliefde en
burenhulp
• Kwetsbare groepen moeten zoveel mogelijk
zelfredzaam zijn.
• Als dat niet lukt beroep op familie, vrienden,
buurt. Pas daarna professionele hulp.
• Toewijzing van hulp door gemeenten.
Differentiatie.
Participatiesamenleving
hoera
hoera
hoera
hoera
Veronderstelling achter de
participatiemaatschappij
• We hebben allemaal wel eens zorg nodig
• Gebroken been, operatie
• Ouders zorgen voor kinderen en kinderen
zorgen later voor ouders
De ggz werkelijkheid
• Zorg voor mensen tussen de 16 en de 50
• Door mensen tussen de 40 en de 55
• Zorg door kinderen en pubers voor ouders
met psychische ziekte
Veronderstelling achter de
participatiemaatschappij
• Mensen doen nu veel te weinig voor hun
naasten; het is goed dat de gemeente een
beroep op hen doet
De (ggz) werkelijkheid
• Mensen nemen nu al heel veel zorg op zich.
Draagkracht en draaglast.
Veronderstelling achter de
participatiemaatschappij
• Zorgen is boodschappen doen, poetsen en
een praatje maken
De ggz werkelijkheid
• Zorg is toezicht houden op afstand
• Zorg is crisismanagement
• Zorg is emotionele steun
Veronderstelling achter de
participatiemaatschappij
• Zorg kun je makkelijk delen met andere leden
in het netwerk van de zorgbehoevende
De ggz werkelijkheid
• Het netwerk van ggz patiënten is klein
• Bestaat vaak uit andere ggz patiënten
• Het netwerk van ggz mantelzorgers is ook vaak
klein. Onbegrip en onvermogen bij
omstanders.
De ggz werkelijkheid
• Mensen die omkijken naar ggz patiënten zijn
vaak familieleden van andere ggz patiënten
Veronderstelling achter de
participatiemaatschappij
• Netwerkzorg is prettiger dan professionele
zorg
De ggz werkelijkheid
• Er is niet altijd een alternatief voor
professionele zorg.
• Samenwerking met professionals loopt soms
stroef ..
• Maar kan ook goed gaan.
Ypsilon in de toekomst
• Ontlasten van ggz mantelzorgers
• Aandacht vragen voor positie van ggz
mantelzorgers; aandacht vragen voor
‘buitenmodel’ zorg
• Netwerk van potentiële mantelzorgers
uitbreiden (cursussen, maatjesproject)
• Bondgenootschap sluiten met professionals
Meer informatie via www.margotrappenburg.nl
Meer informatie op www.margotrappenburg.nl
Download