Presentatie GGZ Friesland - Wijkbelang Heerenveen Noord

advertisement
GGZ Friesland in de wijk.
Saskia Haringa
Teammanager FACT
Heerenveen
www.ggzfriesland.nl
0
GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van
geestelijke gezondheid in Friesland. Wij bieden
een volledig en gevarieerd aanbod aan
mensen met (ernstige) psychische pro-blemen
en psychiatrische stoornissen.
1
De GGZ Friesland in Heerenveen
• Kastanjelaan
- Polikliniek, klinieken, langdurige behandeling, ambulante
begeleiding
• Tjongerschans
- Polikliniek, ziekenhuispsychiatrie
• Marktweg
-
Wonen
• Van Cuyckstraat
- Wonen
2
Beddenafbouw en
ambulantisering
3
FACT
- Functie Assertive Community Treatment
- Werken vanuit “herstel” visie
-Multidisciplinair
Doelgroep
-EPA :
Ernstige Psychiatrische Aandoening
-Functionele beperkingen tgv psychiatrische aandoening
-Bemoeizorg/ OGGZ
4
Veranderingen in 2014
• Versterking rol huisarts als poortwachter
• POH bij huisartsen
• Specifieke verwijsproces voor Generalistische Basis of
Gespecialiseerde GGZ
• overheveling van AWBZ-taken naar de WMO
• Ontwikkeling van sociale wijkteams
6
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards