zorgnet vlaanderen – definitie van de doelgroep Ouderen

advertisement
zorgnet vlaanderen – definitie van de doelgroep Ouderen1
Ouder wordende personen vanaf 60à 65 jaar, behoudens enkele uitzonderingen
(volwassenen jonger dan 60 jaar), die een beroep willen of moeten (kunnen) doen op GGZ
voor psychische of (neuro-)psychiatrische problemen, al of niet in combinatie met fysieke
verzorging, of voor wie, rekening houdend met hun (natuurlijke of pathologische) veroudering
deze zorg noodzakelijk wordt (of zal worden) wegens functioneringsproblemen als gevolg
van het ouder worden en de daarbij gepaard gaande geestelijke gezondheidstoestand.
Deelpopulaties, belangrijk voor de hulpvrager, voor de verwijzende instantie of voor het
beleid, moeten transparant herkenbaar blijven.
Mogelijke subgroepen / deelpopulaties binnen ouderenzorg zijn:
- depressie
- angst
- chronische (ernstige en langdurige) psychiatrische problematiek
- middelengebruik
- co – morbiditeit
- wettelijke voorwaarden bij opname (gedwongen, forensisch)
- migranten
- jongbejaarden
- familiale of relatieproblematiek in het senium
…
1
Overzicht schema GGZ ouderen, bijlage bij Hospitalia 2004 – 2, E. Nassen
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards