WWW.ANTESGROEP.NL B Afweging huisarts 1

advertisement
A
Voldoet uw patiënt aan één of meer van de volgende criteria?
B
1. DSM STOORNIS
1
NEE
Er is geen vermoeden van een DSM classificeerbare psychiatrische aandoening
JA
Er is een vermoeden van een DSM classificeerbare psychiatrische aandoening
2. ERNST VAN DE PROBLEMATIEK (U kunt hierbij gebruik maken van een GAF-score)
1
SUBKLINISCH
Er zijn klachten, maar onvoldoende om een diagnose te stellen
LICHT
Impact van de klachten is beperkt
MATIG
Waarneembare beperkingen in het dagelijkse functioneren
ERNSTIG
Veel symptomen van ziektebeeld zijn aanwezig
Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in functioneren
3. RISICO’S
LAAG
Geen gevaar voor ernstige (zelf)verwaarlozing, geweld, suïcide of automutilatie
MATIG
Latente risicofactoren, maar er zijn beschermende factoren (steunsysteem, werk enz.)
HOOG
Duidelijke aanwijzingen voor gevaar (ook intuïtief)
4. COMPLEXITEIT
2
2
3
3
Wel comorbiditeit, maar interfereert niet met behandeling
HOOG
Ingewikkelde (somatische) comorbiditeit en/of problemen in psychosociaal
functioneren die vragen om multidisciplinaire behandeling
5. BELOOP KLACHTEN
1
2
3
1
2
3
Terugkerende klachten
Stabiele chronische problematiek
Instabiele chronische problematiek
WWW.ANTESGROEP.NL
Met dank aan GGZ Noord-Holland Noord
- Geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis
- Vermoeden DSM-stoornis, maar de ernst is
licht/subklinisch, het risico laag, complexiteit
afwezig en het beloop van symptomen
beantwoordt niet aan criteria van de richtlijn
- Stabiele chronische problematiek,
niet crisisgevoelig
Eigen risico zorgverzekering: nee
- Sprake (of een vermoeden) van een
DSM-benoemde stoornis
- Gemiddelde tot lage beperking in functioneren
- Lichte tot matige, niet complexe problematiek
- Goed sociaal netwerk
- Grote kans op herstel
- OOK: ernstige psychiatrische stoornis met
stabiele problematiek die geen behandeling,
maar langdurende monitoring behoeft
Eigen risico zorgverzekering: ja
3. SPECIALISTISCHE GGZ
1
Aanhoudende klachten
1. HUISARTS - POH GGZ
2. GENERALISTISCHE BASIS GGZ
AFWEZIG
LAAG
Afweging huisarts
2
3
- Hoog risico en/of complexiteit bij (vermoeden
van) een DSM-stoornis. Score op andere
criteria is in dit geval niet doorslaggevend
- Bij doelgroep staat de kwaliteit van leven
ernstig onder druk
- SGGZ kent sterke diagnostische functie onder
verantwoordelijkheid van psychiater,
klinisch psycholoog of psychotherapeut
Eigen risico zorgverzekering: ja
Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie
Generalistische Basis GGZ
Specialistische GGZ
Specialistische GGZ
Specialistische GGZ
Doelgroep
Jongeren, volwassenen en
ouderen
Volwassenen en ouderen
Volwassenen en ouderen
Jongeren tot en met 23 jaar
Expertise
Behandeling van mensen met
lichte psychische aandoeningen
Behandeling en begeleiding van
mensen met problemen met
alcohol, drugs, medicijnen,
gokken of gamen in combinatie
met andere psychische
aandoeningen en problemen op
overige leefgebieden
Behandeling en begeleiding van
mensen met complexe
psychiatrische aandoeningen in
combinatie met problemen op
overige leefgebieden
- Diagnostiek kinder- en jeugd
psychiatrische stoornissen
- Behandeling van jongeren met
een verslaving of misbruik in
combinatie met
gedragsproblemen, andere
psychische aandoeningen en
problemen op andere
leefgebieden
Specialisatie
- Blended behandeling
(combinatie van face-to-face
en e-Health)
- E-Health
- Detachering POH GGZ
- Detachering POH GGZ
verslaving
- Consultatie en advies
- Verslavingspsychiatrie
(comorbiditeit)
- Crisisdienst
- Bemoeizorg
- Ernstige Psychiatrische
Aandoeningen
- Ouderenpsychiatrie
- Spoedeisende hulp poli
- Bemoeizorg
- Preventie
- Vroegsignalering
- Jeugdveldwerk/toeleiding
Setting
Poliklinisch en ambulant
Multidisciplinaire behandeling in
gespecialiseerde setting:
poliklinisch, klinisch, ambulant
Multidisciplinaire behandeling in
gespecialiseerde setting:
poliklinisch, klinisch, ambulant
Multidisciplinaire behandeling in
gespecialiseerde setting:
poliklinisch, detox, kort klinisch
Aanmelden
Zorgdomein
T 088 230 40 50
F 088 230 57 32
www.sprink.nl
Zorgdomein
T 088 230 33 00
F 088 230 57 32
www.boumanggz.nl
Zorgdomein
T 088 230 50 50
F 088 230 57 37
www.deltapsy.nl
Zorgdomein
T 088 230 30 30
F 088 230 57 32
www.youz.nl
Crisisdienst
T 088 230 40 60
Spoedeisende Hulp Poli
T 010 503 17 29
WWW.ANTES.NL
WWW.ANTESGROEP.NL
Antes werkt voor ondersteuning en participatie in de wijk samen met BUURT m/v. Aanmelden en informatie: [email protected] of Hilde Braam M: 06 22 49 33 74
Download