module GGZ 2015.indd

advertisement
Differentiatie-onderwijs
Geestelijke Gezondheidszorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Inleiding
Als huisarts krijg je dagelijks te maken met patiënten met psychosociale klachten. Sommige patiënten zijn er na een ondersteunend consult weer boven op, bij andere patiënten is dat
niet genoeg. Hen zie je zelf vaker terug, of je verwijst ze naar
je POH-GGZ of naar een andere hulpverlener.
Met de herstructurering van de GGZ komen steeds meer patiënten met psychosociale problemen terecht in de huisartspraktijk. Je bent als huisarts verantwoordelijk voor triage,
behandeling en begeleiding van deze patiënten. De uitvoering
daarentegen ligt steeds vaker in handen van de POH-GGZ, die
jij aanstuurt en faciliteert. Je moet een keuze maken uit digitale
screeningsinstrumenten en behandelmethoden. Je werkt samen
met andere professionals of instanties, zoals sociale wijkteams.
Naast het klachtgericht werken, waar je als medicus in bedreven bent, richt je de zorg op het versterken van het aanpassingsvermogen en de kracht van de patiënt.
Het is de vraag hoe je als huisarts in deze dynamische tijd
goede GGZ-zorg levert. In de differentiatiemodule GGZ ga je
op zoek naar een antwoord hierop.
De meerwaarde van de differentiatie
Na het volgen van de differentiatie ben je boven gemiddeld in
staat om veelvoorkomende psychische problemen in de eerste
lijn te herkennen . Je weet wat je als huisarts kunt bieden, en
wanneer je patiënten moet doorverwijzen. Je bent vaardig in
het begeleiden van kinderen met GGZ problemen (en hun
ouders) en van patiënten met chronische psychiatrische
klachten.
Je kunt zowel vanuit een klachtgerichte benadering als vanuit
een meer krachtgerichte aanpak patiënten helpen en je weet
hoe deze benaderingen elkaar versterken. Je maakt daarom
kennis met principes uit de positieve geestelijke gezondheidszorg. Je volgt een training zelfmanagement bij angst
en depressie en cognitief gedragstherapeutische (met name
oplossingsgerichte) gesprekstechnieken.
Geestelijke Gezondheidszorg
Ten slotte leer je om een zorgnetwerk te organiseren, waarin
je patiënten via stepped care opvangt. Daarom bespreken we
hoe je de effectiviteit van de POH-GGZ en de (veelal) digitale
instrumenten die de POH-GGZ gebruikt zou kunnen bepalen.
Je weet bovendien hoe je op een zinvolle manier kunt samenwerken met andere organisaties.
Je hebt je verdiept in een voor jou relevant onderwerp en er
een artikel over geschreven in de vorm van bijvoorbeeld een
klinische les.
Opzet
Het volgen van de module kost je effectief gezien drie maanden, verspreid over je derde jaar. Er zijn drie onderwijsblokken
van twee onderwijsdagen op maandag en dinsdag.
Daarnaast ben je bezig met:
•
Intervisie minimaal drie keer per jaar
•
gesprekstechnieken oefenen/opdrachten en verslagen
maken aan de hand van eigen casuïstiek vijftien dagen
•
Meeloopstages vier dagen
•
Eigen verdieping twintig dagen
Wat kan je er mee?
Het volgen van de differentiatie stelt je in staat om zelf effectieve hulp te geven aan patiënten met psychische problemen.
Het geeft je bovendien de mogelijkheid om een regisserende
rol te spelen t.a.v. de zorg voor patiënten met psychische problemen in je eigen huisartspraktijk. De module vormt een brug
tussen de huisartsopleiding en de kaderopleiding GGZ.
Je krijgt na afronding een certificaat.
Wie
Maximaal 15 aios van alle huisartsopleidingen.
Geestelijke Gezondheidszorg
Waar
Dependance Zwolle:
Mondriaangebouw
Dokter van Deenweg 1
8025 BP Zwolle
Wanneer
Er kan drie keer per jaar worden ingestroomd
(oktober, januari, april)
Inhoudelijke stuurgroep
Dr. M. J. T. Oud, Kaderhuisarts GGZ
Dr. G. M. de Jong, GZ-psycholoog
Drs. Z. Regtop, kaderhuisarts GGZ
Drs. R. Bange, huisarts
Prof. dr. P. F.M. Verhaak, bijzonder hoogleraar huisartsgeneeskunde, GGZ binnen de huisartsvoorziening.
Drs. Michiel Jongsma, Teamleider Fase 2
Uitvoerende docenten
Kaderhuisartsen GGZ
Expertdocenten
Informatie
Drs. Michiel Jongsma, Teamleider Fase 2
050-361 6700
[email protected]
Download