Functieprofiel voorlichter

advertisement
Kompassie komt op voor de belangen van cliënten met psychiatrische problematiek en direct
betrokkenen, door de belangen van deze doelgroep te vertegenwoordigen en steun op maat te
bieden in het steun- en informatiepunt in Den Haag.
Als onafhankelijke cliëntorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is Kompassie een
zinvolle aanvulling op de al bestaande instanties. Wat Kompassie onderscheidt van professionele
zorgaanbieders is het werken vanuit cliëntperspectief. Kompassie werkt met vrijwilligers die zelf
ervaring hebben als GGz-cliënt: de ervaringsdeskundigen.
Ter versterking van onze voorlichtingsgroep zijn wij op zoek naar:
voorlichters m/v
De voorlichtingsgroep bestaat uit een aantal mensen die zelf ervaring hebben opgedaan
met de GGz. Zij hebben inzicht verkregen in hun eigen herstelproces en hebben geleerd
wat hun eigen ervaringskennis is en hoe deze kan worden ingezet voor anderen.
Voorlichting voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid dient meerdere
belangen:
De burgers maken kennis met en krijgen een (reëler) beeld van wat mensen met
een psychische kwetsbaarheid meemaken en hoe zij hiermee omgaan;
De professionals worden bewust gemaakt van hun gedrag en houding, en welk
effect dit kan hebben op iemand met een psychische kwetsbaarheid;
De voorlichting kan deel uit maken van het studieprogramma van diverse
beroepsopleidingen binnen zorg, welzijn en hulpverlening;
De voorlichting wordt gegeven aan bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, huisartsen,
instanties (zoals loketmedewerkers UWV), scholen (de toekomstige hulpverleners),
cliënten- of familiebijeenkomsten binnen de GGZ, introductiedagen voor nieuwe
medewerkers etc.
Wij vragen
je bent in staat om je eigen ervaring met GGz in te zetten ten behoeve van een
ander, en kunt inmiddels voldoende afstand nemen van je eigen problematiek;
je bent sociaal en communicatief vaardig, durft voor een groep te staan;
je komt afspraken na;
je bent minstens 3 maal per jaar beschikbaar voor het geven van voorlichting.
Wij bieden
begeleiding door de coördinator van het project (ook tijdens de voorlichting);
(twee) maandelijkse thema- en casuïstiekbespreking;
vrijwilligersvergoeding;
ongevallen-, persoonlijke eigendommen-, rechtsbijstand en
aansprakelijkheidsverzekering via de Haagse Polis
Reageren?
Indien je geïnteresseerd bent in deze vrijwilligersfunctie of hier meer over wilt weten,
kun je contact opnemen met Miranda Vogel, projectmedewerker, via (070) 427 32 40 of
[email protected]
03112014
Download